13 địa điểm rùng rợn nhất thế giới

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (DM-14)

13 creepiest places in the world

1. Cat Island Tashirojima – 1. Đảo mèo Tashirojima

 

Cat Island Tashirojima is an island located off the Eastern coast of Japan about 200 miles north of Tokyo. At 1.2 square miles, the island, is slightly smaller than the size of Central Park in New York. While I’m sure Central Park has some stray cats, it doesn’t compare to Cat Island, as Tashirojima is known, where the cats outnumber the people 6 to 1. The reason is the island was inhabited by people growing silkworms and they had cats to catch mice so they couldn’t eat the silkworms. Also cats are believed to be good luck that will bring money. Some people believe the cats saved the island from being destroyed by the 2011 Tsunami. Dogs are not allowed on the island. And while cats are cute, you have 600 of them staring at you, it might get a little creepy.

Đảo mèo Tashirojima là một hòn đảo nằm ở ngoài khơi bờ biển phía Đông của Nhật Bản khoảng 200 dặm (322 km) về phía bắc của Tokyo. Hòn đảo có kích thước 1,2 dặm vuông (3,1km2), hơi nhỏ hơn so với kích thước của công viên Central Park ở New York. Trong khi tôi chắc chắn công viên Central Park có một số con mèo bị lạc, nó không so sánh được với Đảo Mèo, như Tashirojima nổi tiếng này, nơi những con mèo đông hơn gấp 6 lần con người. Nguyên nhân này do hòn đảo là nơi sinh sống của những người đang nuôi tằm và họ có những con mèo để bắt chuột, để mà chúng không thể ăn tằm. Mèo cũng được cho là may mắn sẽ mang lại tiền bạc. Một số người tin những con mèo đã cứu hòn đảo khỏi bị hủy diệt bởi sóng thần 2011. Những con chó không được phép trên hòn đảo này. Và trong khi mèo là rất dễ thương, bạn có 600 con trong số chúng nhìn chằm chằm vào bạn, nó có thể hơi đáng sợ.

2. The Skeleton Lake India – 2. Hồ xương người ở Ấn Độ

 

The Skeleton Lake India looking for a peaceful vacation by the lake? You might want to avoid The Lake of Roopkund, unless you find scattered human skeletons relaxing. Known as skeleton lake, the lake and “its disturbing occupants” were originally discovered in World W ll by British soldiers who thought they were the bodies of Japanese troops. Later testing revealed the remains to actually be dated to approximately 850AD. While the mass deaths of the more than 200 people were originally a mystery, scientists now believe they were all killed by a single hail storm, which left the peculiar round wounds to the tops of their heads and shoulder bones.

Phải chăng hồ xương người ở Ấn Độ đang được trông chờ cho một kỳ nghỉ yên bình bên hồ không? Bạn có thể muốn tránh xa hồ Roopkund nếu như bạn tìm thấy những bộ xương người nằm rải rác. Được biết đến như hồ xương người, hồ và “những cư dân đáng sợ của nó” ban đầu được phát hiện trong thế chiến thứ 2 bởi những người lính Anh, họ đã nghĩ rằng đây là những thi thể của quân đội Nhật Bản.  Thử nghiệm sau này đã tiết lộ số còn lại thực sự được xác định niên đại khoảng năm 850 sau công nguyên. Trong khi cái chết hàng loạt của hơn 200 người lúc đầu là một bí ẩn, ngày nay các nhà khoa học tin rằng tất cả họ đều bị giết chỉ bởi một trận mưa đá mà điều này để lại những vết thương tròn kỳ lạ ở đỉnh đầu và xương vai của họ.

3. Overtoun Bridge – 3. Cầu Overtoun

 

If you’re the kind of person who likes taking your dogs on vacation with you, then you might want to avoid Overtoun Bridge in Milton, Scotland. Apparently the bridge has an unknown, rather menacing influence over our furry companions that causes them to jump off of it, often to their death. While scientists who have studied the area believe the dogs could be jumping in response to the scent of minks below the bridge, the theory still leaves many unanswered questions such as why all the dogs jump around the exact same spot – the right side at the least two parapets.

Nếu bạn là người thích đưa chó đi nghỉ cùng bạn thì bạn có thể muốn tránh cây cầu Overtoun ở Milton, Scotland. Rõ ràng cây cầu này có một điều bí ẩn, sự ảnh hưởng đe doạ hơn đối với những người bạn lông lá đồng hành cùng chúng ta, nguyên nhân khiến chúng nhảy ra khỏi chiếc cầu này, thường dẫn đến những cái chết của chúng. Trong khi các nhà khoa học đã nghiên cứu khu vực này tin rằng những con chó có thể nhảy theo mùi của những con chồn hương bên dưới cây cầu, lý thuyết vẫn để lại nhiều nghi vấn chưa lời giải đáp chẳng hạn như tại sao tất cả những con chó nhảy xuống quanh cùng một vị trí –  phía bên phải tại ít nhất 2 lan can cầu.

4. Centralia Pennsylvania – 4. Centralia Pennsylvania

 

Centralia Pennsylvania dubbed “one of the creepiest places in the USA”, the town of Centralia in Pennsylvania was once home to over 1,000 people but is now a hazardous ghost town. The town’s street are blocked to vehicles and the outskirts plastered with warning signs telling people to stay out or face possible death from asphyxiation or from falling through the ground into the fiery depths below, as it was condemned by the government in 1992.

Centralia Pennsylvania được mệnh danh là “một trong những nơi đáng sợ nhất ở Mỹ”, thị trấn Centralia ở Pennsylvania từng là nhà của hơn 1.000 người nhưng hiện giờ là một thị trấn ma nguy hiểm. Đường phố của thị trấn đã ngăn cản xe cộ và vùng ngoại ô được dán đầy khắp các biển cảnh báo nói mọi người phải tránh xa hoặc có thể phải đối mặt với cái chết do ngạt thở hoặc rơi từ mặt đất xuống bên dưới độ sâu đang bốc lửa, khi chính phủ đưa ra cảnh báo vào năm 1992.

It all started with what was meant to be a harmless fire set intentionally to burn the towns landfill in 1962, however all did not go as planned as the landfill was also an old strip-mine pit that was unfortunately connected to an intricate maze of underground mining tunnels filled to the brink with coal. Despite the townsfolk being able to extinguish the above ground fire, the extensive coal supply and vast tunnel system have kept the underground fire burning for 54 years and there is believed to be enough coal to keep it going for another 250 years. While there are about a dozen inhabitants who refuse to leave the dangerous town, the government plans to bulldoze their houses after they die in order to prevent future inhabitants.

Tất cả bắt đầu với những gì được coi là một đám cháy vô hại cố ý đốt cháy các bãi chôn rác của thị trấn vào năm 1962, tuy nhiên tất cả đều không đi đúng như kế hoạch vì thật không may bãi chôn rác cũng là một dãy hầm mỏ cũ được kết nối với một mê cung phức tạp của những hầm mỏ dưới lòng đất được lấp đầy đến bờ vực than đá. Mặc dù người dân địa phương có thể dập tắt ngọn lửa trên mặt đất, nguồn cung cấp than dồi dào và hệ thống đường hầm rộng lớn đã giữ ngọn lửa dưới đất cháy trong 54 năm và được tin rằng là đủ than để giữ nó tiếp tục cháy trong 250 năm nữa. Trong khi đó có khoảng 12 cư dân từ chối rời khỏi thị trấn nguy hiểm này, chính phủ có kế hoạch để san bằng nhà của họ sau khi họ chết để ngăn chặn những cư dân tương lai.

5. Akodessewa Fetish Market – 5. Chợ bán vật thờ (chợ bùa ngãi) Akodessewa

 

Akodessewa Fetish Market in Togo. If you enjoy waking up on a Saturday morning, grabbing a coffee and taking a nice lingering walk through your local market, you may want to stay far away from the Akodessewa Fetish Market in Lome, Togo where you would almost certainly be scared from the market experiences. Instead of finding crafts, fresh vegetables or flowers, you’ll find “many different kinds of animal heads” including crocodiles, cats, monkey’s, snakes and numerous kinds of birds at this market. Describing what they do at the market for its customers, a voodoo healer says they will, “grind up the heads with herbs and then put the mixture on the fire. This leaves us with a black powder. We cut the person’s chest or back three times and then rub the powder into the flesh.”

Chợ bán vật thờ Akodessewa ở Togo. Nếu bạn thích thức dậy vào một buổi sáng thứ bảy, lấy một ly cà phê và đi dạo thong dong qua khu chợ địa phương, bạn có thể muốn tránh xa Chợ bán vật thờ Akodessewa ở Lome, Togo, nơi bạn gần như chắc chắn khiếp sợ qua những trải nghiệm đi chợ. Thay vì tìm kiếm hàng thủ công, rau tươi hoặc hoa, bạn sẽ tìm thấy “nhiều loại đầu thú khác nhau” bao gồm đầu cá sấu, đầu mèo, đầu khỉ, rắn và nhiều loại đầu chim khác tại chợ này. Việc miêu tả lại những gì họ làm tại chợ này cho khách hàng của mình, một thầy lang chữa bệnh bằng tà thuật Voodoo nói rằng họ sẽ “nghiền nhỏ những đầu này với các loại thảo mộc và sau đó đặt hỗn hợp trên lửa. Nó sẽ cho chúng tôi một loại bột màu đen. Chúng tôi cắt vào ngực hoặc lưng của người đó 3 lần và sau đó chà xát bột này vào thịt.”

6. Poveglia Island – 6. Đảo Poveglia

 

Poveglia Island aka Plague Island in Italy. Considered by locals to be the ‘most haunted place on Earth’, few people have set foot on Poveglia Island since the 1960s. In fact, photographer Mike Deere had a hard time finding a local willing to take him to the 18 acre island. When he finally did find a willing local, he says it cost a significant price and the apparently brave local man refused to step foot on the island or even wait there for him, instead opting to come back in a few hours to pick him up. The reason for this perhaps superstitious but justifiable behaviour from Venetians, the islands morbid history.

Đảo Poveglia hay còn gọi là đảo Plague ở Ý. Được người dân địa phương coi là ‘nơi bị ám ảnh nhất trên trái đất’, rất ít người đã đặt chân lên đảo Poveglia kể từ những năm 1960. Trong thực tế, nhiếp ảnh gia Mike Deere đã có một thời gian khó khăn tìm một người địa phương sẵn sàng đưa ông ta đến hòn đảo rộng 18 mẫu Anh (73 m2) này. Cuối cùng, ông ta tìm thấy một người địa phương đang sẵn lòng, ông nói rằng ông đã chi ra một khoản tiền đáng kể và hình như người đàn ông địa phương dũng cảm này cũng từ chối bước chân lên hòn đảo hoặc thậm chí chỉ chờ đợi ông ở đó, thay vì phải chọn quay trở về trong vài giờ rồi quay ngược lại đón ông. Nguyên nhân có lẽ là sự mê tín dị đoan nhưng là cách hành xử chính đáng từ những người Venenic, những hòn đảo này có lịch sử đầy rẫy những bệnh tật chết chóc.  

The island was once used as quarantine for people suffering from infectious disease and became a mass burial site for plaque victims sent there to be burned. If that’s not gruesome enough, in the 1920’s it then became a mental hospital where, according to locals, a deranged doctor conducted experiments on patients before taking his own life by jumping off the asylum’s bell tower. In total, it’s estimated that around 150,000 people died on the island.

Hòn đảo này từng được sử dụng để cách ly những người mắc bệnh truyền nhiễm và trở thành một nơi chôn cất tập thể cho các nạn nhân bệnh phát ban được đưa đến đó để thiêu đốt. Nếu không đủ khủng khiếp thì vào những năm 1920, nó trở thành một bệnh viện tâm thần, theo những người dân địa phương, là nơi một bác sĩ bị loạn trí tiến hành các thí nghiệm trên bệnh nhân trước khi lấy đi mạng sống của chính mình bằng cách nhảy khỏi tháp chuông của người tị nạn. Tổng cộng, ước tính có khoảng 150.000 người chết trên đảo này.

7. Snake Island in Brazil – 7. Đảo rắn ở Brazil

 

Even someone who loves snakes wouldn’t want to visit Brazil’s Snake Island, Ilha de Queimada Grande. The 4.6 million square foot island is home to over 4,000 golden lancehead viper snakes. With venom five times stronger than that of other snakes, the golden lancehead viper is the world’s deadliest snake. The last inhabitants of the island was the lighthouse keeper and his family but they were all tragically killed by the predators, their bodies found scattered across the island as they presumably were trying to run away when their house was overtaken. After numerous human deaths, visiting the island was banned by the Brazilian government, with the exception of a few scientists who have been granted permission to study the snakes annually, and the Brazilian navy who must visit the island on occasion to tend to the lighthouse.

Ngay cả những người yêu thích rắn cũng không muốn ghé thăm Đảo Rắn của Brazil, Ilha de Queimada Grande. Đảo có diện tích khoảng 43 ha là nơi sinh sống của hơn 4.000 con rắn hổ lục đầu giáo vàng. Với nọc độc mạnh gấp 5 lần so với các loài rắn khác, rắn hổ lục đầu giáo vàng là loài rắn nguy hiểm chết người nhất thế giới. Những cư dân cuối cùng của hòn đảo là người canh gác ngọn hải đăng và gia đình của anh ta nhưng tất cả bọn họ đều bị giết chết thê thảm bởi những kẻ săn mồi này, xác của họ được phát hiện nằm rải rác khắp hòn đảo vì có lẽ họ đang cố trốn chạy khi ngôi nhà của họ bất ngờ bị tấn công đột ngột. Sau nhiều cái chết của con người, việc viếng thăm hòn đảo này đã bị cấm bởi chính phủ Brazil, ngoại trừ một vài nhà khoa học được cấp phép nghiên cứu loài rắn này hàng năm, và hải quân Brazil phải đến hòn đảo này nhân dịp để bảo dưỡng ngọn hải đăng.

8. Island of Dolls – 8. Đảo Búp bê

 

A popular attraction for the seekers looking for a scare is Mexico’s Doll Island. An eerie sight to see, the island is draped with thousands of sinister looking dolls. According to the legend of this peculiar decor, Julian Santana Barrera who was the caretaker of the island found a little girl drowned in a nearby canal. Shortly after, he found a doll that was presumably hers and guilt ridden for not having saved her, he hung the doll to show her spirit respect and support. Haunted by the spirit of the little girl, Julian claimed to hear her tormented screams and continued to collect dolls and hang them in the trees to try and please her spirit. According to the Isla de las Munecas (Island of Dolls) website, “After 50 years of collecting dolls and hanging them on the island, Julian was found dead, drowned in the same spot where the girl had died.”

Một điểm thu hút phổ biến cho những người tìm kiếm sự sợ hãi là đảo Búp bê của Mexico. Một cảnh tượng kỳ quái thấy rõ, hòn đảo được bao phủ bởi hàng ngàn con búp bê trông thật ma quái. Theo truyền thuyết về kiểu trang trí đặc biệt này, Julian Santana Barrera, người chăm sóc hòn đảo tìm thấy một cô bé bị chết đuối trong một con kênh gần đó. Không lâu sau, ông tìm thấy một con búp bê có lẽ là của cô và cảm giác tội lỗi vì đã không cứu cô, ông đã treo con búp bê để thể hiện sự tôn trọng và ai ủi linh hồn của cô. Bị ám ảnh bởi linh hồn của cô bé, Julian tuyên bố rằng nghe thấy tiếng hét đau đớn của cô và tiếp tục thu thập búp bê và treo chúng trên cây để cố gắng làm an lòng linh hồn của cô. Theo trang web Isla de las Munecas (Đảo Búp Bê), “Sau 50 năm thu thập búp bê và treo chúng trên đảo, Julian đã được phát hiện bị chết đuối ở cùng một nơi mà cô gái này đã chết.”

9. Anderlecht Veterinary Surgical School – 9. Trường phẫu thuật thú y Anderlecht

 

Known as ‘The Horror Labs’, an old veterinary school in Brussels, Belgium which has been abandoned since 1990 has been described as something straight out of a horror movie. While the surrounding buildings have been sold and developed into luxury apartments, there still sits one sole derelict building with gruesome contents. One British urban explorer who dared to enter the eerie building known for its animal experiments said, ‘It’s like being in some crazed professor’s laboratory containing all manner of grotesque animal organs and body parts.’

Được biết đến với tên gọi ‘Phòng thí nghiệm kinh dị’, một trường thú y cũ ở Brussels, Bỉ đã bị bỏ hoang từ năm 1990 đã được mô tả y chang như một bộ phim kinh dị. Trong khi các tòa nhà xung quanh đã được bán và phát triển thành những căn hộ sang trọng, vẫn còn một tòa nhà vô chủ duy nhất với việc chứa đựng những câu chuyện thật khủng khiếp. Một nhà thám hiểm đô thị người Anh đã dám bước vào tòa nhà kỳ lạ này được biết đến với các thí nghiệm động vật của nó đã tiết lộ rằng “Giống như trong phòng thí nghiệm của một giáo sư điên rồ chứa đựng tất cả các nội tạng và bộ phận động vật kỳ quái”.

10. Jatinga – 10. Jatinga

 

Jatinga near Assam India. A small scenic village in Assam, India called Jatinga seems quite peaceful and pleasant but once a year it becomes a dark and sinister place. Every year between September and November shortly after sunset – between 7 and 10 pm – hundreds of birds plummet to their death at the same strip of land which is about 1.5 km long and 200 metres wide. Perhaps equally disturbing, are the villagers themselves who look forward to the annual event and not only attack the birds that survive the plummet with catapults or bamboo sticks but also created a festival around the bird suicides called the Jatinga Festival.

Jatinga gần Assam, Ấn Độ. Một ngôi làng danh lam thắng cảnh nhỏ ở Assam, Ấn Độ được gọi là Jatinga có vẻ khá yên bình và dễ chịu nhưng mỗi năm một lần nó trở thành một nơi tối tăm và nguy hiểm. Mỗi năm từ tháng 9 đến tháng 11 ngay sau khi mặt trời lặn – từ 7 giờ đến 10 giờ tối – hàng trăm con chim đã lao thẳng xuống chết tại cùng một dải đất dài khoảng 1,5 km và rộng 200 mét. Có lẽ một điều đáng lo ngại là chính bản thân người trong làng mong đợi sự kiện thường niên này và không chỉ tấn công những con chim còn sống sót trong vụ lao thẳng xuống này với những súng cao su hoặc gậy tre mà còn tạo ra một lễ hội xung quanh những vụ tự tử chim gọi là Lễ hội Jatinga.

11. Catacombs – 11. Hầm mộ ngầm

 

Catacombs of Paris Deep below the bustling streets of Paris, below the metro, even below the sewer system lies 200 miles of eerie tunnels. The narrow, dark passages are home to the bones of over six million humans, bones that fill the walls from top to bottom. Parisiens originally dug the intricate tunnel system to use the ground materials for building the city upwards.

Hầm mộ Paris nằm sâu bên dưới đường phố nhộn nhịp của Paris, dưới tàu điện ngầm, thậm chí dưới hệ thống cống thoát nước trải dài 200 dặm (322 km) của những đường hầm kỳ lạ này. Các lối đi hẹp và tối là nơi chứa hài cốt của hơn 6 triệu người, xương lấp đầy các bức tường từ trên xuống dưới. Người Paris ban đầu đào hệ thống đường hầm phức tạp để sử dụng vật liệu đất cho việc xây dựng thành phố phía trên.

However, when the cemeteries became overcrowded by the 18th century, the stench of dead bodies and outbreak of disease caused by rotting bodies becoming exposed, gave the tunnels a new use. In 1768 in the dead of night, the bodies were moved from the cemeteries to the tunnels in carts covered with cloth, while priests chanted for the dead as they passed. The catacombs newest arrivals came during the Revolution, as those who perished were taken directly to the deathly tunnels.

Tuy nhiên, khi các nghĩa trang trở nên chật chội vào thế kỷ 18, mùi hôi thối của xác chết và sự bùng phát bệnh gây ra bởi những xác chết thối rữa bị lộ ra, đã đưa các đường hầm này cho mục đích sử dụng mới. Vào năm 1768 trong đêm khuya chết lặng, các thi thể được di chuyển từ các nghĩa địa đến các đường hầm trong các xe thồ bọc vải, trong khi đó các linh mục tụng kinh cho người chết khi họ đi qua. Hầm mộ mới chuyển đến trong suốt cuộc Cách mạng, khi mà những người bị chết đã được đưa trực tiếp đến các đường hầm chết người này.

12. Herxheim – 12. Herxheim

 

Herxheim Germany was apparently a place to stay far away from during the collapse of the European farming society some 7,000 years ago. As archaeologists studied the 7,000 year old bones found there, they discovered the grotesque history of the region as it became apparent to them that the inhabitants of the time participated in cannibalism. Apparently not even children or unborn babies were safe from the horrific fate, as even their bones showed obvious signs such as “chew marks” and marks normally found on a butchered animal.

Herxheim, Đức nhìn bên ngoài là một nơi để tránh xa trong sự sụp đổ của xã hội nông nghiệp châu Âu khoảng 7.000 năm trước. Khi các nhà khảo cổ nghiên cứu những bộ xương 7.000 năm tuổi được tìm thấy ở đó, họ phát hiện ra lịch sử bất thường của khu vực này vì dễ nhận ra rằng những cư dân thời đó đã tham gia tục ăn thịt người. Rõ ràng, ngay cả trẻ em hoặc thai nhi đều không thoát khỏi số phận khủng khiếp này, vì thậm chí xương của họ cũng cho thấy những dấu hiệu rõ ràng như “vết nhai” và các dấu hiệu thường thấy trên động vật bị giết.

It’s even likely some of the victims were spit-roasted. According to researchers the sheer number of victims, which is likely around 1,000, indicates the cannibalism was not a last resort in times of famine, but rather either done in victory celebrations after the victims were killed in war or as a ritual sacrifice during which the victims were slaughtered and consumed.

Thậm chí có khả năng một số nạn nhân đã bị xiên nướng. Theo các nhà nghiên cứu, toàn bộ số nạn nhân này, khoảng 1.000 người, cho thấy ăn thịt người không phải là phương sách cuối cùng trong thời kỳ nạn đói, mà là được thực hiện trong nghi lễ chiến thắng sau khi các nạn nhân bị giết trong chiến tranh hoặc như một tế lễ trong đó các nạn nhân bị tàn sát và bị ăn thịt.

13. Aokigahara – 13. Aokigahara

 

Aokigahara Forest aka Suicide Forest – Japan.   While the name of one Japan forest, Aokigahara meaning ‘Sea of Trees’ seems harmless enough, the mysterious forest has a much more sinister reputation as it is known as suicide forest. While there is a long history of people going to the deadly forest to commit suicide, the numbers have gone up drastically in the last two decades, as it went from about 30 suicides a year prior to 1990 to 108 by 2004. Presumably in an effort to decrease the phenomenon, local authorities have stopped making the annual death toll public, however police records for 2010 showed 247 suicide attempts, with 54 of them resulting in death. The deadly forest is now so well known for its fatalities. It is now decorated with signs aimed at trying to dissuade visitors from killing themselves.

Rừng Aokigahara hay được biết đến rừng tự sát – Nhật Bản. Trong khi tên của một khu rừng Nhật Bản, Aokigahara có nghĩa là ‘Biển cây’ dường như vô hại, khu rừng bí ẩn có một danh tiếng đáng sợ hơn vì nó được gọi là rừng tự sát. Trong khi có một lịch sử lâu dài của những người đi đến khu rừng chết chóc này để tự sát, những con số đã tăng lên đáng kể trong hai thập kỷ qua, từ khoảng 30 vụ tự tử mỗi năm trước 1990 lên đến 108 vụ vào năm 2004. Có lẽ trong một nỗ lực để giảm thiểu hiện tượng này, chính quyền địa phương đã ngừng công khai số người chết hàng năm, tuy nhiên các hồ sơ cảnh sát năm 2010 cho thấy có 247 vụ tự tử, với 54 người trong số họ đã tử vong. Rừng chết chóc này giờ đây nổi tiếng với những cái chết thảm. Giờ đây người ta đặt rất nhiều biển thông báo nổi bật nhằm mục đích cố gắng khuyên ngăn du khách tự sát.

Translated by: Tiểu Minh

Source: Secret Truths

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.