5 lí do để trở thành một người thức dậy sớm

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (LE-11)

5 reasons to become an early riser

A lot of people find it difficult to wake up early in the morning, and indeed it takes much effort to become an early riser when you are used to be a night owl. When it comes to waking up early, it turns out to be very rewarding. These five reasons to get up early in the morning can give you needed motivation to become an early riser.

Rất nhiều người cảm thấy khó khăn trong việc thức dậy sớm vào buổi sáng, và thực sự cần rất nhiều nỗ lực để trở thành một người thức dậy sớm khi mà bạn đã quen với việc thức khuya. Khi đề cập đến việc dậy sớm, hóa ra nó có rất nhiều bổ ích. Đây là 5 lí do để thức dậy sớm vào buổi sáng có thể cho bạn động lực cần thiết để trở thành người có thói quen dậy sớm.

1. Health improvement

First of all, early rising is a fundamental part of healthy living. The human body was designed to function in harmony with nature. We are supposed to get up when the sun rises and go to sleep when the sun goes down. But how often we forget about that and stay up all night or sleep until noon. All these are bad habits that affect our health on a daily basis. We should remember about the Mother Nature’s original plan and wake up early.

1. Cải thiện sức khỏe

Trước hết, dậy sớm chính là nền tảng của lối sống lành mạnh. Cơ thể con người được tạo ra để hoạt động trong sự hài hòa với thiên nhiên. Chúng ta lẽ ra phải thức dậy khi mặt trời mọc và đi ngủ khi mặt trời lặn. Ấy vậy mà chúng ta thường xuyên quên điều đấy và thức cả đêm hay ngủ cho tới trưa. Tất cả điều này chính là những thói quen xấu ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta hằng ngày. Chúng ta nên nhớ về kế hoạch ban đầu của Mẹ Thiên nhiên và thức dậy sớm.

Of course, it is not easy to make drastic changes in your sleep schedule, and it can be stressful too. So, you should start waking up a little earlier every day. Making it a routine and never sleeping in will help you succeed. This way you will be able to build a strong habit of getting up early.

Đương nhiên, thật không dễ dàng gì để tạo nên những sự thay đổi quyết liệt trong giờ giấc ngủ nghỉ của bạn một cách nhanh chóng, và điều đó cũng có thể gây ra căng thẳng. Vì thế, bạn nên bắt đầu dậy sớm hơn một chút mỗi ngày. Biến điều này thành thói quen và không bao giờ ngủ nướng sẽ giúp bạn thành công. Bằng cách này, bạn sẽ có thể xây dựng một thói quen thức dậy sớm lâu bền.

2. Time management

Start getting up early every day and soon you will notice that you have turned into a totally different person, more confident and productive. Along with the right morning routine, early rising will pay you back with an energy boost for the rest of the day. Get out of bed as soon as the alarm rings. Always have time to take a shower, if for some reason you are being late, make sure to at least wash up alternating warm and cold water. Have your morning coffee and head to work. Now you are ready for new achievements.

2. Quản lí thời gian

Bắt đầu thức dậy sớm mỗi ngày và bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng bạn đã hoàn toàn trở thành một người khác hẳn, tự tin hơn và làm việc có năng suất hơn. Cùng với thói quen thức dậy vào buổi sáng một cách đúng đắn, việc thức dậy sớm sẽ mang lại cho bạn một nguồn năng lượng giúp thúc đẩy cho phần còn lại trong ngày. Hãy ra khỏi giường ngay khi mà chiếc đồng hồ báo thức vang lên. Luôn luôn có thời gian để đi tắm, nếu vì một vài lí do nào đó khiến bạn bị trễ, hãy chắc rằng ít nhất phải tắm với nước nóng và nước lạnh xen kẽ. Uống tách cà phê sáng và đến thẳng nơi làm việc. Bây giờ thì bạn đã sẵn sàng cho những thành quả mới.

3. Dreams come true

Everyone has something he always wanted to do but never had time for. By waking up early you can find a few hours of free time to fulfill your dreams. You can start learning foreign languages, writing your own blog, or practicing your hobby from high school that you never had time for. Remember how fun and joyful it can be doing something for yourself.

3. Giấc mơ thành sự thật

Mọi người luôn luôn có những việc mà mình muốn làm nhưng lại không bao giờ có đủ thời gian. Bằng cách dậy sớm thì bạn sẽ có thể có thêm vài giờ rảnh rỗi để thực hiện những giấc mơ của mình. Bạn có thể bắt đầu học ngoại ngữ, viết blog riêng cho mình, hay là thực hành sở thích của mình từ hồi trung học mà bạn chưa bao giờ có thời gian cho những việc đó. Hãy nhớ rằng điều đó thật vui và thú vị khi bạn có thể làm mọi thứ cho chính bản thân của mình.

4. Live today

Now think of the things that you need to do, but you set aside until the last moment. These things can also be done during the morning hours. Put on a few extra pounds and plan to join the gym tomorrow? Spend your morning working out and soon you will be back in shape. If you don’t like the idea of joining the gym, find something you would like more. Get a dog and walk him out every morning. Walking in fresh air is very good for your health too. If you have kids and never have time for cleaning, spend your morning hours on that while the kids are still asleep. Don’t set aside these routine things, do them today and you will have less to worry about.

4. Sống cho hôm nay

Bây giờ hãy nghĩ tới những điều mà bạn cần làm nhưng bạn đã đặt qua một bên cho tới phút cuối. Những việc này cũng có thể hoàn thành trong vài giờ buổi sáng. Lên kế hoạch tăng thêm vài cân hay dự định tham gia tập gym vào ngày mai ư? Hãy dành thời gian buổi sáng để tập thể dục và bạn sẽ sớm lấy lại vóc dáng. Nếu bạn không thích ý tưởng tham gia tập gym, thì hãy tìm một vài điều gì đó mà bạn thích hơn. Nuôi một chú chó và dắt nó đi dạo vào mỗi buổi sáng. Việc đi bộ trong một không khí trong lành cũng rất tốt cho sức khỏe của bạn. Nếu bạn có con nhỏ mà không bao giờ có thời gian để dọn dẹp, hãy dùng vài giờ buổi sáng để làm trong khi lũ trẻ còn đang say ngủ. Đừng gạt những thói quen này sang một bên, hãy làm chúng ngày hôm nay và bạn sẽ bớt lo lắng hơn đấy.

5. Everything counts

Think of every single thing you get out of waking up early even if it’s a little one. Do you like to drive to work, avoiding morning traffic? Or maybe you enjoy watching the sunrise? The best morning coffee in a city can be a real reward for coffee lovers. There are so many great things around us. Just wake up early not to miss them!

5. Mọi thứ đều đáng giá

Hãy nghĩ tới những thứ mà bạn có được nhờ việc dậy sớm, thậm chí đó là những điều nhỏ nhặt nhất. Bạn có thích lái xe đi làm mà không bị kẹt xe vào sáng sớm? Hoặc có thể bạn thích ngắm mặt trời mọc chăng? Ly cà phê sáng ngon nhất trong thành phố có thể là một phần thưởng thực sự dành cho những ai yêu thích cà phê. Có rất nhiều điều thật tuyệt vời xung quanh chúng ta. Chỉ cần thức dậy thật sớm để không bỏ lỡ chúng!

Translated: Hồng Lê

Source: lifeoptimizer.org

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. (to) wake up early in the morning: thức dậy sớm vào buổi sáng
2. (to) take much effort: cần rất nhiều nỗ lực
3. (to) become an early riser: trở thành một người thức dậy sớm
4. healthy living: lối sống lành mạnh
5. in harmony with nature: trong sự hài hòa với thiên nhiên
6. (to) make drastic changes in: tạo nên những sự thay đổi quyết liệt trong
7. (to) take a shower: đi tắm
8. (to) fulfill your dreams: thực hiện những giấc mơ của mình
9. (to) plan to join the gym: lên kế hoạch tham gia tập gym
10. a real reward for: một phần thưởng thực sự dành cho

2 thoughts on “5 lí do để trở thành một người thức dậy sớm

  • November 13, 2018 at 3:13 pm
    Permalink

    em có thể làm cộng tác viên dịch bài được không ạ . Em là sinh viên ngành tiếng anh du lịch. Trường Kinh tế – kế hoạch Đà Nẵng, Em học năm hai ạ

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.