5 quái vật bí ẩn có thể vẫn còn tồn tại

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (DM-10)

5 unknown monsters exist somewhere

When speaking of monsters, we’ve all heard of Bigfoot or the Loch Ness monster…But these are not the only creatures that may lurk in the wild. Here are five monsters that you may never have heard of that still may exist anywhere in the world.

Khi nói đến quái vật, chúng ta đều đã nghe đến quái vật Chân To hoặc quái vật hồ Loch Ness… nhưng đây có lẽ không phải những sinh vật duy nhất đang ẩn nấp trong tự nhiên. Dưới đây là 5 quái vật bạn có lẽ chưa từng biết nhưng vẫn tồn tại đâu đó trên thế giới.

1. Boro – 1. Boro

 

Local tribes in Northern Assam, India claimed to have seen this large crocodile monster many times over the years. They described it as measuring between 11 and 13 feet long with the long snout and four limbs and 5-foot long tail alike a crocodile. However the Boro does not have scales but rather what’s mood with blue and white coloration.

Các bộ lạc địa phương ở miền Bắc Assam Ấn Độ tuyên bố đã từng thấy con cá sấu quái vật khổng lồ này nhiều lần trong những năm qua. Họ miêu tả thân nó dài 3 đến 4 mét, mõm và tứ chi dài, đuôi dài 1,5 mét trông giống một con cá sấu. Tuy nhiên Boro không có vảy mà làn da trơn nhẵn hòa trộn giữa màu xanh và trắng.

Natives say that it would occasionally lift its head out of the water and let out aloud that can be heard over great distances. After many run-ins with the creature, the natives lead to send out to destroy the creature by draining its swamp habitat. The last one may have died sometime in the early 1940s, although some natives believe it only retreated underground.

Dân bản địa cho biết thỉnh thoảng nó sẽ nhấc đầu lên khỏi mặt nước và hét một tiếng, tiếng hét có thể nghe thấy từ khoảng cách khá xa. Sau nhiều lần đụng phải sinh vật này một cách không mong muốn, dân địa phương quyết định tiêu diệt nó bằng cách thoát nước đầm lầy cư ngụ của nó. Con cuối cùng có lẽ đã chết vào khoảng những năm đầu 1940, mặc dù vài người bản địa tin rằng nó chỉ chui xuống lòng đất thôi.

2. Dingle X – 2. Dingle X

 

Dingle X like creatures believed to exist in the heart of Africa. John Alford Jordan, an explorer who actually shot at this creature in a river in Kenya in 1907 described this creature as scales covered, 18 feet long, had reptilian claws. A spot it back long tail and a big head out of which grew large sharp tusks.

Dingle X giống như những loài sinh vật được tin rằng tồn tại ngay trong trung tâm Châu Phi. John Alford Jordan, một nhà thám hiểm từng bắn vào sinh vật này trên một con sông ở Kenya vào năm 1907 miêu tả toàn thân nó là vẩy, dài 5m, giống như loài bò sát. Trên cái đuôi dài của nó và cái đầu bự mọc ra những cái ngà lớn sắt nhọn.

Natives of the area for the described it as having a scorpion like tail and reported that it would even kill predatory animals such as hit balls were crocodiles that dared wander into its territory. Now this may sound like a fantasy creature, but in the Break Fountainbridge in South Africa is a cave painting of an unknown creature that totally fix the description of the Dingle from the neck right down to its tail and tusks.

Người dân bản địa miêu tả nó có đuôi dài như đuôi bò cạp và khẳng định rằng nó sẽ giết các động vật ăn thịt như cá sấu nếu dám lai vãn gần lãnh địa của nó. Có thể điều này nghe giống như một sinh vật tưởng tượng nhưng ở Break Fountainbridge tại Nam Phi có một bức vẽ trong hang động về một loài sinh vật bí ẩn hoàn toàn khớp với miêu tả của Dingle từ cổ đến đuôi và ngà.

3. The Emmelar Inchucap – 3. Emmelar Inchucap

 

Emmelar Inchucap literally means elephant killer. Properly named by natives of The Republic of Congo who have seen this monster to attack these inbound elephants that cross its path. The main instrument is a long sharp large horn on the animal’s head leading to speculation that the Emmelar Inchuca might be surviving relative of the Triceratop.

Emmelar Inchucap nghĩa đen là: sát thủ giết voi. Tên này có lẽ được đặt bởi những người bản địa Cộng Hòa Công Gô, những người đã nhìn thấy con quái vật này tấn công với những con voi nước vì chúng dám chạy ngang đường nó đi. Vũ khí chính của nó là chiếc sừng dài nhọn ngay đỉnh đầu, dẫn đến những suy luận rằng có lẽ nó có họ hàng với loài Tam Giác Long.

According to the natives, Emmelar Inchuca is nasty vicious creatures, having a red-brown color massive legs and the ability to hide totally submerged beneath the water. Interestingly, its attack on elephants seems only to be defended war territory since the monsters don’t eat the elephants. They seem to be vegetarians.

Theo Người dân địa phương, Emmelar Inchucap là sinh vật xấu xa khó chịu với những cái chân to màu đỏ nâu và khả năng ẩn mình sâu hoàn toàn dưới nước. Một điều thú vị là, nó tấn công voi chỉ để tự vệ hay bảo vệ lãnh thổ vì những con quái vật này không ăn thịt voi. Có lẽ chúng là loài ăn cỏ.

4. Kongamato – 4. Kongamato

 

The Kongamato meaning: “over-break of boats”. You’re a badass if you can over-break a boat. Kongamato seems to be flying monsters. Although not as large as Terry Dactyl known from fossils, the Kongamato resemble the prehistoric creature in virtually every other aspect.

Kongamato nghĩa là: “lật thuyền từ phía trên”. Nếu bạn có thể lật thuyền từ phía trên thì bạn là thứ dữ rồi đấy. Kongamato giống như những con quái biết bay. Mặc dù không to bằng Terry Dactyl được biết đến qua các hóa thạch, Kongamato giống với sinh vật tiền sử trong các khía cạnh khác.

A long tapered mouth filled with sharp teeth, bat-like wings and in overall lizard-like appearance. Some researchers think the Kongamato could, in fact, be a large species of bats. However, in 1923, explorer Frank Millan heard of this creature while traveling through Zambia. Intrigue he showed illustrations of the Terry Dac to the locals and every native present immediately and without hesitation picked out and identified it as a Kongamato.

Miệng thon dài với răng nhọn, cánh như cánh dơi và tổng thể thì giống thằn lằn. Vài nhà nghiên cứu cho rằng Kongamato có thể là loài dơi to nhất. Tuy nhiên, vào năm 1923, nhà thám hiểm Frank Millan đã nghe nhắc đến sinh vật này khi du lịch xuyên Zambia. Ông đã cho người dân địa phương xem hình minh họa Terry Dactyl và tất cả người có mặt đều khẳng định một cách không ngần ngại rằng đây là Kongamato.

5. The Meniakor – 5. Meniakor

 

A Meniakor is probably the scariest of the bunch. Witnesses in Uruguay and Southern Brazil described the creature as looking like a gigantic armor-plated slug. So imagine a black slug as big as 14 feet long with a snout like a pig and two tentacles poking out of its head. Some reports have it as long as 75 feet. Normally living underground, the Meniakor occasionally services, leaving deep trenches in its wake.

Meniakor có lẽ là quái vật đáng sợ nhất trong nhóm này. Nhiều nhân chứng ở Uruguay và Nam Brazil miêu tả một sinh vật trông giống như một con sên mặc giáp khổng lồ. Hãy tưởng tượng một con sên dài cỡ 4 mét, có cái mõm heo và hai xúc tu nhô ra khỏi đầu. Vài báo cáo khác nói rằng con vật này dài đến 23 mét. Thường sống dưới mặt đất, thỉnh thoảng Meniakor để lại những đường hào sâu khi nó thức giấc.

Translated by: Lê Trang

Source: beyondsciencetv.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.