Michael Jordan: Một ngôi sao bóng rổ nổi tiếng

Tin Tức Song Ngữ Anh Việt: (HH-04) Michael Jordan: A Famous Basketball Star Source: Youtube Hướng dẫn xem song ngữ: ✏

Read more

Martin Luther King Jr. (1929-1968): Nhà lãnh đạo phong trào dân quyền

Tin Tức Song Ngữ Anh Việt: (HH-03) Martin Luther King Jr. (1929-1968): Civil Rights Leader Source: Youtube Hướng dẫn xem

Read more