Cô gái có khả năng khóc ra nước mắt pha lê

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (DM-12)

A girl who has the ability of crying crystal tears

There is a girl that seems to have the ability of crying crystal tears. Now that is pretty cool and pretty convenient, right? In a report done by Share International, the girl said that she felt discomfort in her eye one day at school and…Wow, her first piece of crystal.

Cô bé này dường như có khả năng khóc ra pha lê. Nghe thật thú vị và thuận tiện, phải không? Trong một cuộc phỏng vấn được thực hiện bởi Share International, cô bé cho biết một ngày nọ, khi đang ở trường, cô cảm thấy có gì đó khó chịu trong mắt và…wow, đó là viên pha lê đầu tiên rơi ra từ mắt cô.

This phenomenon has gone on for approximately 9 months with seven pieces of crystal coming out over eye every single day. I don’t know how much teardrop crystals are worth on the teardrop crystal market these days, but people are willing to pay for this. Many people believe that the girl had inserted the crystals into her eyes and simply popped out on-camera. It doesn’t make any sense to me. I just can’t imagine a 12-year-old girl staking crystals into her eye seven times a day for maybe some attention.

Hiện tượng này tiếp diễn liên tục trong 9 tháng, có 7 viên pha lê rơi ra từ mắt cô bé mỗi ngày. Tôi không rõ pha lê nước mắt có giá thế nào trên thị trường hiện nay, nhưng có người sẵn sàng trả tiền cho chúng. Nhiều người cho rằng cô gái đã nhét các hạt pha lê vào mắt của mình và đơn giản là đẩy nó ra trước ống kính. Nó chẳng hợp lý chút nào với tôi. Thật không thể tưởng tượng được cảnh một cô bé 12 tuổi nhét pha lê vào mắt mình 7 lần một ngày chỉ để thu hút sự chú ý.

Maybe Miley Cyrus was insane, but definitely not our sweet little Hasnahhere. What should I do today to become more popular in school? Let me go buy some crystals and shut them up my eye and then I’ll cry them out on camera and pretend I can cry crystals, maybe then the boy over there can finally notice me.

Miley Cyrus có thể mất trí chứ cô bé Hasnahhere đáng yêu của chúng ta thì không đời nào. Hôm nay tôi nên làm gì để trở nên nổi tiếng hơn ở trường nhỉ? Để tôi mua vài viên pha lê rồi nhét vào mắt mình, sau đó khóc trước máy qua và giả vờ là tôi có thể khóc ra pha lê, khi đó có thể chàng trai đằng kia cuối cùng sẽ để ý đến tôi.

Another theory as some people have made is that the girl may have been hit by glass which stayed her body and the years later came out of her body through her eye. But the ophthalmologist just examine the girl confirmed that the crystals were indeed real and not glass. I mean seriously? Do we have to come up with a scientific explanation for everything, even though the explanation is ludicrous?

Một giả thuyết nữa mà người ta nghĩ đến là có lẽ cô bé đã gặp một vụ tai nạn liên quan đến thủy tinh, những mảnh thủy tinh này ở trong cơ thể cô và bây giờ thoát ra qua tuyến lệ. Nhưng vị bác sĩ nhãn khoa kiểm tra cho cô bé xác nhận rằng đây thật sự là pha lê chứ không phải thủy tinh. Ý tôi là làm ơn! Chúng ta có cần cố tạo ra một giải thích khoa học cho tất cả mọi việc, kể cả khi giải thích đó nghe thật lố bịch không?

Translated by: Lê Trang

Source: beyondsciencetv.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.