How Come? Câu hỏi Lạ mà Quen trong Tiếng Anh

How Come? 

Tôi thường thích xem các bộ phim Mỹ đặc biệt là thể loại phim hành động – action films. Lý do là vì tình tiết phim nhanh và gây cấn. Và khi nói về ngôn ngữ Tiếng Anh, họ sử dụng các câu nói rất bình dị và đời thường, điều mà bạn sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được trong các giáo trình Tiếng Anh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về câu hỏi “How come?” tuy lạ mà quen trong Tiếng Anh nhé! Trước tiên, tôi muốn bạn hoàn thành câu bên dưới:

Cảm ơn mọi người đã hoàn thành câu trên. Chắc chắn rằng khi nhắc đến How come? chúng ta không thể bỏ qua câu hỏi why? vì chúng là “anh em” với nhau mà. Nào chúng ta hãy tham khảo bảng so sánh giữa Why & How come bên dưới nhé:

Why How come
Giống nhau:

(Similarities)

  • Cả 2 đều muốn hỏi về nguyên nhân (reasons) khiến sự việc nào đó đã xảy ra (something happened).
  • Cả 2 đều dùng được cho văn nói (speaking).

 

Khác nhau:

(Differences)

Cách dùng: (Usage)

➡ Dùng cả 2 trong writing & speaking (formal).

 

Cách dùng: (Usage)

➡ Chỉ dùng trong speaking với bạn bè hoặc người nhỏ hơn mình (informal).

Công thức: (Formula)

Why + do/ does…/(to be) + S + V bare+ O?

Công thức: (Formula)

How come + S + V+ O?

Ví dụ: (Examples)

1.Why were you late for class?

 

2. Why does he get up early today?

3. Why did she take the bus yesterday?

Ví dụ: (Examples)

1. How come you were late for class?

= You were late for class. How come?

2. How come he gets up early today?

3. How come she took the bus yesterday?

Thử Tài Trắc Nghiệm (Tips-04)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.