Just in case: Câu nói kinh điển của người Mỹ

Tin Tức Song Ngữ Anh Việt: (Tips-05)

Khi bạn sống trong 1 đất nước mà Tiếng Anh là quốc ngữ, bạn sẽ thấy họ dùng từ ngữ hay cấu trúc câu rất đơn giản. Thậm chí nếu bạn đã từng học ở các trung tâm ngoại ngữ hoặc luyện thi các chứng chỉ quốc tế, đôi lúc bạn cũng vô tình bỏ qua những điều giản dị nhất của ngôn ngữ. Hôm nay Tin Tức Song Ngữ chia sẻ với bạn 1 cấu trúc ngữ pháp khá đơn giản, nhưng mang tính thực tiễn cao. Đặc biệt trong các cuộc hội thoại hằng ngày của người Mỹ đó là – just in case / in case: phòng khi.

Đầu tiên chúng ta cùng làm 1 bài tập nhỏ về chia thì nào:

Để hiểu rõ hơn về cách dùng “in case / just in case” bạn hãy tự mình trả lời 4 câu hỏi này trước khi xem đáp án nhé:

➡Bạn hãy click vào các câu hỏi để xem đáp án nhé:

Notice #1

Chúng ta có thể đảo câu cho mệnh đề chứa “in case”

I brought a water bottle in case I get thirsty.

  • In case I get thirsty, I brought a water bottle. (Hãy nhớ thêm dấu phẩy – comma ngăn cách giữa 2 câu cho trường hợp này.)

Notice #2

Bạn có thể Bỏ vế câu SAU “in case” và thay bằng “just in case” nếu vấn đề bạn đang đề cập người nghe đã biết vấn đề đó.

I always keep medicine at home in case I get sick.

➡ I always keep medicine at home just in case.

Thử Tài Trắc Nghiệm (Tips-05)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.