Mike Tyson: Nhà vô địch quyền Anh hạng nặng trẻ nhất thế giới

Tin Tức Song Ngữ Anh Việt: (HH-13)

Mike Tyson: the youngest heavyweight boxing champion of the world

Source: Youtube

Boxing is big in America. The history of the sport precedes the establishment of the United States by thousands of years. The ancient Greeks are said to have included a form of boxing as far back as 600 BC. The modern sport of boxing can be traced to the 16th Century when it became a popular sport in Great Britain.

Môn quyền Anh được phổ biến ở Mỹ. Lịch sử môn thể thao này có trước thời lập quốc của Hoa Kỳ hàng nghìn năm. Người Hy Lạp cổ xưa đã tiết lộ thể thức của môn quyền Anh khởi nguồn từ xa xưa 600 năm trước Công Nguyên. Thể thao hiện đại của môn quyền Anh có thể là dấu tích thế kỷ 16 khi nó đã trở thành môn thể thao phổ biến tại Great Britain. – Chú Thích Great Britain là tên một hòn đảo hòn đảo lớn nhất của nước Anh, bao gồm England, Scotland và Wales.

Today, the sport still uses a variation of the Marquess of Queensberry rules that were established in 1867. Boxing is the purest form of competition. It pits one man, or woman, against another in an enclosed ring with the boxers’ fists as the only weapons. Early matches in the United States featured bare-knuckle fighting, but today boxers use protective gloves.

Ngày nay, môn thể thao này vẫn được sử dụng đa dạng theo luật Marquess of Queensberry được thành lập năm 1867. Môn quyền Anh là dạng thi đấu thuần túy nhất. Nó là cuộc đọ sức một người đàn ông, hoặc một phụ nữ, chống lại đối thủ trong một võ đài khép kín, những quả đấm của các võ sĩ quyền Anh là vũ khí duy nhất của họ. Những trận đấu thuở ban đầu được đặc trưng là các trận đánh không găng, nhưng ngày nay các võ sĩ quyền Anh đã có găng tay bảo vệ.

One of the most successful boxers in America is Mike Tyson. Tyson holds several boxing records. The greatest is possibly when he became the youngest boxer ever to win the heavyweight championship in three different boxing organizations. Tyson was just over 20 years old when he accomplished this feat. He was one of the most feared fighters of his time. Tyson won a total of 50 fights with 44 of those victories coming by knockout.

Một trong những võ sĩ quyền Anh thành công nhất tại Mỹ là Mike Tyson. Tyson nắm giữ một số kỷ lục môn quyền Anh. Điều vĩ đại nhất có lẽ khi ông mãi là võ sĩ quyền Anh trẻ nhất giành chiến thắng giải vô địch hạng nặng trong 3 tổ chức quyền Anh khác nhau. Tyson khi đó chỉ mới 20 tuổi ông đã hoàn thành chiến công này. Ông là một trong những đấu sĩ đáng sợ nhất trong thời điểm của mình. Tyson đã chiến thắng tổng cộng 50 trận đấu với 44 chiến thắng đến từ việc hạ đo ván (knockout).

Twelve of Tyson’s knockouts came in the first round, which earned him the nickname of Iron Mike. Eventually, his advancing age and fast living took their toll on Tyson. By the early 90s, his career was virtually over. Even though his boxing career lasted until 2002, Tyson was never the same. He went on to a brief acting career, most notably in the popular 2009 comedy hit The Hangover.

Mười hai trận hạ đo ván (knockout) của Tyson đến từ hiệp đấu đầu tiên, điều này giúp ông nhận được biệt danh Iron Mike. Cuối cùng, tuổi tác cao và cuộc sống hào nhoáng của ông đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến Tyson. Đến đầu những năm 90, sự nghiệp của ông gần như đã kết thúc. Mặc dù sự nghiệp quyền Anh của ông kéo dài đến năm 2002, Tyson đã không còn được như trước. Ông đã tiếp tục có hoạt động ngắn ngủi trong sự nghiệp của mình, đáng chú ý nhất là phim hài đình đám năm 2009, The Hangover.

Tyson’s post-boxing career had its ups and downs. He appeared on Barbara Walter’s talk show with his wife, television actress Robin Givens, where Givens called Tyson a manic-depressive, and that living with him was pure torture. Tyson was arrested in 1991 for raping an 18-year-old girl, and spent several years in jail. He has attempted several comebacks, but has never regained his old glory.

Sự nghiệp sau môn quyền Anh của Tyson có sự thăng trầm. Ông đã xuất hiện trên buổi nói chuyện của Barbara Walter’s với vợ mình, nữ diễn viên truyền hình Robin Givens, Givens gọi Tyson là kẻ rối loạn thần kinh, và việc sống chung với ông là sự tra tấn hoàn toàn. Tyson đã bị bắt giữ vào năm 1991 vì hãm hiếp 1 cô gái 18 tuổi, và đã trải qua vài năm trong tù. Ông đã cố gắng quay trở lại, nhưng đã không bao giờ lấy lại được vinh quang trước đây của mình.

Translated: Yến Huệ

Source: eslfast.com

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. (to) precede the establishment of the United States: có trước thời lập quốc của Hoa Kỳ
2. (to) hold several boxing records: nắm giữ một số kỷ lục môn quyền Anh
3. (to) win the heavyweight championship: giành chiến thắng giải vô địch hạng nặng
4. (to) accomplish this feat: hoàn thành chiến công này
5. his advancing age: tuổi tác cao của ông
6. (to) have its ups and downs: có sự thăng trầm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.