Mua sắm cho ngày tận thế

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (DM-04)

Shopping for the apocalypse

Have you ever eaten something the day after it’s supposed to have expired? Like some disasters happen. Let’s say we’ve trapped in my basement for the next three years, what foods should we have with me that won’t go bad for the next three weeks? We are going to talk about ten foods that pretty much never expire.

Bạn đã bao giờ ăn một cái gì đó sau khi nó được cho là đã hết hạn chưa? Ví như có thảm họa nào đó xảy ra. Giả sử như chúng ta bị mắc kẹt trong căn hầm của mình trong ba năm tới, thì chúng ta nên mang theo loại thực phẩm nào mà không bị hư trong ba tuần tới nhỉ? Chúng ta sẽ nói về 10 loại thực phẩm gần như không bao giờ hết hạn.

1. Salt

This should not come as much of a surprise as salt is a natural preservative that has been used for many centuries. It doesn’t really expire because technically it’s just a rock. A mineral that can absorb moisture, which we just so happen to eat a lot of because it makes anything originally bland it tastes well it tastes delicious. But beyond being invaluable use in preserving and seasoning all sorts of foods, salt also has medicinal because of its ability to kill bacteria through drying them out on a cellular level.

1. Salt

Điều này không mấy bất ngờ, vì muối là một chất bảo quản tự nhiên đã được sử dụng trong rất nhiều thế kỷ. Nó không thực sự hết hạn vì về mặt kỹ thuật nó chỉ là đá. Một loại khoáng chất có thể hấp thụ độ ẩm mà chúng ta tình cờ ăn rất nhiều, bởi vì nó làm cho những thứ gì nhạt nhẽo trở nên ngon miệng hơn. Nhưng ngoài công dụng vô giá trong việc bảo quản và gia vị cho tất cả các loại thực phẩm, muối cũng có thể chữa bệnh vì khả năng diệt khuẩn của nó thông qua việc làm lũ vi khuẩn bị mất nước ở cấp độ tế bào.

This is also the very reason for its permanence, however, be warned not all types of salt. However, store in your cupboard can last forever, for example iodized salt in particular has a shelf life of only around five years. Those that have a more infinite staying power are table salt, sea salt and Kosher salt.

Đây cũng chính là lý do giải thích cho sự vĩnh cửu của nó. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không phải tất cả các loại muối bạn cất trong tủ đều tồn tại mãi mãi, ví như muối iốt có thời hạn sử dụng chỉ khoảng năm năm. Những loại có khả năng tồn trữ lâu hơn là muối tinh, muối biển và muối Kosher.

2. Sugar

Just like salt, sugar also has an inhospitable environment that really does not support bacterial growth, which is why it has an infinite shelf life regardless of whether it is white or brown. But this also has a lot to do with how you store sugar. If you put it inside a tightly closed container and place it in a very dry area of your kitchen. It is unlikely that moisture will harden or spoil your sugar supply. However, some say that you know solidified brown sugar still can be soft and be eaten, if you use a food processor or heated up with a microwave.

2. Đường

Cũng giống như muối, đường cũng có một môi trường khắc nghiệt không cho vi khuẩn có cơ hội để phát triển, đó là lý do tại sao thời hạn sử dụng của nó là vô hạn bất kể là đường trắng hay đường nâu. Nhưng điều này phụ thuộc rất nhiều vào cách bạn cất giữ chúng. Nếu bạn cất chúng bên trong một bình chứa kín và đặt nó ở một khu vực rất khô trong nhà bếp thì hơi ẩm không thể làm chúng bị vón cục hay hư hỏng. Tuy nhiên, bạn biết không, một số người nói rằng đường nâu đông cứng vẫn có thể làm mềm ra và ăn được, nếu bạn sử dụng máy xay hoặc đun nó lên bằng lò vi sóng.

3. Honey

It’s heralded by many as the only food that can truly last forever and we have the flowers and the bees to thank for his creation. The magical mixture of the nectar from the flowers and the enzymes of the bees is highly acidic and also very low in moisture conditions that don’t allow for bacterial growth. So if sealed properly honey could literally last for thousands of years.

3. Mật ong

Nhiều người cho rằng nó là loại thực phẩm duy nhất có thể thực sự trường tồn và chúng ta phải cảm ơn hoa và ong vì điều này. Hỗn hợp kỳ diệu giữa mật hoa và các enzyme của ong này có tính acid cao và lượng ẩm thấp không thích hợp cho sự phát triển của vi khuẩn. Thế nên, nếu được cất kín đúng cách, mật ong thực sự có thể tồn tại hàng ngàn năm.

In fact, an ancient supply of honey was found in Georgia and it is more than 5,000 years old, making it the oldest honey in the world ever found. Even when it has crystallized or exchanged in color, it can be restored to its original form through gently reheating.

Thực tế thì, người ta đã tìm thấy mật ong cổ đại ở Grudia và nó đã hơn 5.000 năm tuổi rồi, đây chính là loại mật ong “già” nhất thế giới từng được tìm thấy. Ngay cả khi kết tinh hoặc đổi màu, mật ong vẫn có thể khôi phục lại tình trạng ban đầu bằng cách hâm nóng một chút.

4. Maple syrup

Just like honey pure maple syrup has an infinite shelf life because of its strong resistance to microbial growth. That includes most once opened the best way to store maple syrup and prolong its life is by pouring it into a glass container and putting it in a freezer water cooler.

4. Xi rô cây thích

Giống như mật ong, xi rô cây thích tinh chất cũng có tuổi thọ vô hạn vì nó có khả năng chống lại sự phát triển của vi sinh vật. Một khi đã mở ra thì cách tốt nhất để cất giữ xi rô cây thích và kéo dài tuổi thọ của nó là rót nó vào một cái bình thủy tinh và cho vào trong tủ lạnh.

Doing so will prevent spoilage and will also ensure that the syrup is always of the best quality. However, there are cases where molding on the surface occurs, but according to maple producers all you need to do is remove the portions with the mold, and slightly boil the syrup before refrigerating it again.

Làm như thế sẽ ngăn chặn hư hỏng và cũng đảm bảo rằng xi-rô luôn có chất lượng tốt nhất. Tuy nhiên, cũng có khi nấm mốc xuất hiện trên bề mặt, nhưng theo nhà sản xuất, tất cả những gì bạn cần làm là bỏ phần bị nấm đi, và rồi đun nhẹ món xi-rô trước khi cho vào tủ lạnh trở lại.

5. White vinegar

Not only does white vinegar have a lot of household uses, they also have a very very very long shelf life you can probably buy gallons of the stuff, and never have to worry about any of it going bad because of its low pH.

5. Giấm trắng

Giấm trắng không chỉ được dùng trong rất nhiều hộ gia đình, nó còn có tuổi thọ rất rất dài, bạn có thể mua hàng thùng giấm, mà không bao giờ phải lo nó bị hư, đó là vì giấm có độ pH thấp.

Vinegar pretty much preserves itself and does not need to be refrigerated. Though some types of vinegar may alter in color or form sediments, they can still generally be consumed and used for other purposes. Today we are using vinegar not only as a condiment, but also as a cleaning agent, a practice that dates all the way back to the time of the ancient Babylonians several millennia ago.

Giấm tự bảo quản chính nó và không cần phải trữ trong tủ lạnh. Mặc dù một số loại giấm có thể thay đổi màu sắc hoặc bị lắng, nhưng nói chung chúng vẫn có thể ăn được hoặc sử dụng cho các mục đích khác. Ngày nay chúng ta sử dụng giấm không chỉ làm gia vị mà còn làm chất làm sạch, công dụng này đã được phát hiện từ thời Babylon cổ đại cách đây vài nghìn năm.

6. Hard liquor

People who enjoy drinking the hard stuff know that they don’t have to finish an entire bottle as soon as they open it. He can store this stuff anywhere and pretty much never have to worry about its spoiling. Because opened and liquor containers can’t lose a few ounces after a while due to evaporation, and may even shed off some of his distinctive aroma as the years go by.

6. Rượu mạnh

Người mê rượu biết rằng họ không cần phải uống hết chai sau khi đã mở nó ra. Anh ta có thể cất món đồ uống này bất cứ nơi nào mà không cần phải lo lắng nhiều lắm về việc nó bị hỏng. Bởi vì sau khi được mở, các thùng chứa rượu có thể bị nhẹ đi vài chục gram sau một thời gian do sự bốc hơi, và thậm chí có thể bay mất một ít mùi thơm đặc biệt qua thời gian.

However, they will always be drinkable and devastation is hardly no as spoken, and even if you’re not storing it for consumption they’re still really useful in medical emergencies. As they are also an effective disinfectant

Tuy nhiên, chúng vẫn có thể uống được và sự khác biệt về hương vị là không đáng kể, và thậm chí nếu bạn không giữ nó để uống, thì nó vẫn rất hữu ích trong cấp cứu y tế. Vì chúng cũng là một chất khử trùng hiệu quả.

7. Cracker

This cracker is made from really nothing more than water with plain flour. This may seem like a very bland combination, as the cracker is a dietary staple and supplements all over the world. Not because of its taste, but because of its durability if stored and prepared and stored properly. This dense cracker can last for decades, even up to a century, making it the perfect survival food during emergency situations.

7. Bánh quy

Loại bánh quy này được làm đơn giản từ nước trộn với bột mì thông thường. Nghe thì có vẻ như đây là một sự kết hợp rất nhạt nhẽo, nhưng bánh quy được dùng trong các chế độ ăn kiêng và ăn bổ sung trên toàn thế giới. Không phải vì hương vị mà là vì tuổi thọ lâu dài của nó nếu được cất giữ đúng cách. Món bánh quy đặc này có thể tồn tại trong hàng thập kỷ hay thậm chí là cả thế kỷ, điều này làm nó trở thành loại thức ăn hoàn hảo trong các tình huống khẩn cấp.

Crackers actually saved many lives, particularly during the American Civil War, as it was one of the standard food items consumed by soldiers during that time. Several Civil War museums, even keep preserved hard text to display to this day, and those things are still pretty much edible.

Bánh quy thực sự đã cứu được nhiều người, đặc biệt là trong thời kỳ Nội chiến Hoa Kỳ, vì nó là một trong những đồ ăn tiêu chuẩn của binh lính trong thời gian đó. Một số bảo tàng về cuộc Nội chiến thậm chí còn trưng bày bánh quy từ ngày đó cho đến nay, và chúng vẫn còn có thể ăn được đấy.

8. White rice

This mine comes as a surprise, but raw white or polished rice if stored in an airtight container in stashed in a cool dry place can stay fresh, and keep its nutritional value for decades even. If its container is covered with a thick layer of dirt or dust.

8. Gạo Trắng

Điều này có thể gây ngạc nhiên, nhưng gạo trắng hoặc gạo đã xay xát được cất giữ trong thùng kín ở nơi thoáng mát có thể giữ được chất lượng tốt, và giữ được giá trị dinh dưỡng trong nhiều thập kỷ. Thậm chí cả khi nếu thùng chứa của nó bị phủ một lớp đất sét dày hoặc bụi.

The rice stored inside can still be cooked and gets in so long as you manage to prevent bugs and insects from getting access to it. However the same cannot be said for brown rice its shelf life is much shorter between 6 months to a year due to the fact that it has a much higher oil content and polish to rice

Gạo cất bên trong vẫn có thể nấu ăn được miễn là bạn không cho lũ bọ gạo và côn trùng tiếp xúc với nó. Tuy nhiên, gạo lứt thì không như vậy được, thời hạn sử dụng của nó ngắn hơn nhiều – từ 6 tháng đến 1 năm vì nó có hàm lượng dầu cao hơn gạo đã xay xát.

9. Corn starch

We don’t necessarily eat corn starch for its flavor, but we do use it as a thickening agent to make various syrups juice and sauces. Outside of it being a very nutrient rich food item. This gluten free powder is also effective in removing odours, treating burrs and rashes and cleaning hair.

9. Tinh bột ngô

Chúng ta không ăn tinh bột bắp, mà dùng nó làm chất tạo độ đặc để làm nhiều loại xi rô, nước trái cây và nước xốt. Ngoài ra nó cũng là một thực phẩm giàu dinh dưỡng. Loại bột không gluten này cũng có hiệu quả trong việc khử mùi, xử lý vết bỏng, mẩn ngứa và làm sạch tóc.

That’s why everybody should have those in their cupboard and you really don’t need to worry about tossing it away and replacing your stash frequently as long as you keep it in an airtight container in a cool location. If you do that, your corn starch will pretty much last well before ever.

Đó là lý do tại sao tất cả mọi người nên có chúng trong tủ và bạn thực sự không cần phải lo bỏ đồ cũ đi và mua đồ mới thay thế liên tục, miễn là bạn giữ chúng trong hộp kín ở nơi mát mẻ. Nếu bạn làm như thế, tinh bột ngô của bạn sẽ để được khá lâu, có thể là mãi mãi.

10. Pemmican

This really might not sound familiar, it’s you most of you, but this is the goal for food for many survivalists and we have the Native American tribes to thank for inventing. It’s made up of dried meat, ground into powder along with berries and rendered fat. It’s a rich source of protein that can be stored for a long time, which is why it has earned the reputation of being the ultimate survival food.

10. Khô thịt ép

Có lẽ có nhiều bạn chưa quen với tên gọi này, nhưng đây là loại thực phẩm không thể thiếu của những người ưa thích du lịch mạo hiểm sinh tồn và chúng ta cần phải cảm ơn những bộ lạc thổ dân châu Mỹ vì đã sáng tạo ra nó. Nó được làm từ bột thịt khô cùng với quả mọng và mỡ nước. Nó là một nguồn protein phong phú có thể được cất giữ trong một thời gian dài, đó là lý do tại sao nó giành được danh hiệu là loại thức ăn cuối cùng cho sinh tồn.

If prepared correctly and stored properly can they can kill lasts for several decades. Some even swear that this nutritious and well preserved food is part of Canadian cuisine and was too prefer to Maine food of fur traders as well as Arctic and Antarctic explorers who traveled out great distances and really had no time or opportunity to replenish their food supplies.

Nếu được chuẩn bị và cất giữ đúng cách, nó có thể để được lâu đến vài thập kỷ. Một số người thậm chí còn thề rằng loại thực phẩm bổ dưỡng và dễ bảo quản này là một phần của ẩm thực Canada và là món ăn chính rất được ưa chuộng của các thương nhân bán lông thú cũng như các nhà thám hiểm Bắc và Nam Cực, những người phải đi những chặng đường dài và thực sự không có thời gian hoặc cơ hội để bổ sung thực phẩm.

This tried food could be eaten raw were cooked, and it was so valuable to so many people that it was once the center of an almost decade-long conflict in North America known as “The pemmican.” So there you go next time you’re shopping for the apocalypse put these things on your list.  Also one thing that I left off that should be pretty obvious is water. I mean without water you won’t last a few days, so all your food that’s going to go to waste, and water never expires so you will be good to go I just want to mention that.

Loại đồ ăn khô này có thể được dùng luôn hoặc nấu chín, và nó có giá trị đối với nhiều người đến mức nó đã từng là trung tâm của một cuộc xung đột kéo dài gần mười năm ở Bắc Mỹ, mà người ta vẫn biết đến với tên gọi “The pemmican.” Được rồi các bạn, lần sau nếu bạn có đi mua sắm chuẩn bị cho ngày tận thế, hãy đưa những thứ này vào danh sách của bạn. Còn một thứ nữa khá hiển nhiên, nhưng tôi chưa nhắc đến, đó là nước. Nếu không có nước bạn sẽ chẳng tồn tại được mấy ngày, thế nên tất cả thức ăn mà bạn chuẩn bị kia sẽ bị lãng phí, còn nữa nước chẳng bao giờ hết hạn sử dụng, quá tốt cho chúng ta rồi.

Checked: Anh Khoa

Source: beyondsciencetv.com

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. a natural preservative: một chất bảo quản tự nhiên
2. (to) taste delicious: trở nên ngon miệng
3. (to) have an inhospitable environment: có một môi trường khắc nghiệt
4. (to) have an infinite shelf life: có thời hạn sử dụng là vô hạn
5. (to) heat up with a microwave: đun nó lên bằng lò vi sóng
6. the nectar from the flowers: mật từ những bông hoa
7. bacterial growth: sự phát triển của vi khuẩn
8. liquor containers: các thùng chứa rượu
9. (to be) useful in medical emergencies: hữu ích trong cấp cứu y tế
10. a dietary staple: một chế độ ăn kiêng
11. emergency situations: các tình huống khẩn cấp
12. nutritional value: giá trị dinh dưỡng
13. a rich source of protein: một nguồn protein phong phú

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.