Những mẹo nhỏ để có chuyến du lịch an toàn

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (LE-10)

Travel safety tips

There isn’t much that’s more exciting than the moment you’ve booked yourself on a holiday with your mates. While finding an amazing deal on plane tickets and cheap beds in a hostel are important, here are a few travel safety tips to make your travels as enjoyable as possible.

Hiếm có điều nào thú vị hơn khoảnh khắc mà bạn tự đặt vé cho kì nghỉ cùng với bạn bè của mình. Trong khi việc tìm kiếm một giá tốt cho vé máy bay và chỗ nghỉ ngơi giá rẻ ở một kí túc là rất quan trọng, thì đây là một số mẹo nhỏ an toàn khi du lịch giúp chuyến đi của bạn thật thoải mái tận hưởng.

Get some local currency.

Before you go, convert some pounds into the currency you’ll need in the country you’re visiting. While you’ll probably be able to use your credit card in most places, it always helps to have cash for taxis, phone calls, snacks and impulse souvenir buys.

Đổi tiền địa phương nơi bạn đến.

Trước khi đi, hãy đổi một chút tiền bảng Anh sang loại tiền tệ mà bạn sẽ cần dùng đến ở đất nước bạn ghé thăm. Mặc dù bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng ở hầu hết các nơi, nhưng số tiền mặt này sẽ luôn giúp ích cho bạn để trả tiền cho taxi, các cuộc gọi điện thoại, đồ ăn nhẹ và những khi nổi hứng mua đồ lưu niệm.

Know some of the language.

If you’re going to a country where English isn’t the spoken language, get a pocket dictionary or phrase book. You don’t need to be fluent in the language, but knowing how to ask for help, how much something costs, where the toilets are, or if anyone speaks English will come in very handy.

Biết một chút ngôn ngữ của nơi mà bạn tới.

Nếu bạn đang tới đất nước nơi mà không nói tiếng Anh, thì hãy cầm theo cuốn từ điển bỏ túi hoặc cuốn từ điển về nhóm từ và thành ngữ. Bạn không cần thành thạo ngôn ngữ ấy, nhưng nên biết cách đề nghị sự giúp đỡ, hỏi giá tiền của đồ vật, nhà vệ sinh ở đâu, hoặc nếu ai đó nói tiếng Anh thì sẽ rất tiện lợi.

Always know where you’re going.

While half the fun of a holiday is not knowing what the next day will hold, it does help to have a couple basic plans in mind, and to know roughly how to get around the city you’re staying in. Invest in a good travel guide, and make sure everyone in the group has a map. Lost tourists are an easy target for pickpockets and scam artists, so talk about what everyone wants to do before you leave your hostel, and make a note of how to get to each place.

Luôn luôn biết bạn đang đi đâu.

Mặc dù một nửa niềm vui của kì nghỉ là không biết ngày mai sẽ làm gì, tuy nhiên sẽ thật hữu ích nếu bạn có một vài kế hoạch cụ thể trong đầu, và đại khái là biết làm thế nào để tham quan xung quanh thành phố nơi bạn đang ở. Hãy thuê một hướng dẫn viên du lịch tốt, và chắc chắn rằng mọi người trong nhóm đều có bản đồ. Khách du lịch bị lạc đường là một mục tiêu dễ dàng cho những kẻ móc túi và lừa đảo tinh vi, vì vậy hãy nói về những gì mọi người muốn làm trước khi rời khỏi kí túc xá của bạn và ghi chú cách đến từng địa điểm.

Don’t do anything illegal.

Your mum and dad probably said this to you as well, but it’s easy to forget about rules and regulations when you’re on holiday. Laws aren’t the same everywhere, and punishments for some crimes like drug use and disorderly behaviors are a lot more severe than they are in the UK. Missing your flight home because you’re in a police station is probably not the sort of memory you want to have.

Đừng làm bất cứ điều gì phạm pháp.

Bố mẹ bạn có lẽ cũng đã nói quá nhiều về điều này với bạn, nhưng những luật lệ và quy tắc dễ bị bỏ quên khi bạn đang đi nghỉ. Luật pháp ở mỗi nơi không giống nhau và hình phạt cho một số hành vi vi phạm như sử dụng thuốc phiện, hành vi gây rối trật tự xã hội nghiêm khắc hơn rất nhiều khi họ ở trên đất nước Anh. Bỏ lỡ chuyến bay về nhà vì bạn đang ở đồn cảnh sát có lẽ không phải là một kỉ niệm mà bạn muốn có.

Keep your bag close, and your valuables closer.

Hold onto your bags wherever you go, and don’t carry your passport around if you don’t need to. It’s easy to have your bag or wallet stolen while you’re on public transport or walking through a crowd of people, but you don’t have to make it easy by having your credit card sticking out of your back pocket, carrying an open handbag or wearing expensive jewelery.

Luôn mang túi đồ bên cạnh, và giữ kỹ hơn những vật quý giá.

Giữ chặt túi đồ của mình ở mọi nơi bạn tới, và không mang theo hộ chiếu nếu bạn không cần tới. Túi sách hay ví của bạn rất dễ bị đánh cắp trong khi bạn đang trên những phương tiện giao thông công cộng hoặc đi bộ qua một đám đông. Bạn có thể khiến việc mất cắp xảy ra dễ dàng khi để thẻ tín dụng nhô ra khỏi túi đằng sau, mang một chiếc giỏ xách cầm tay đang mở, hay đeo đồ trang sức đắt tiền.

Secure suitcases in hotel room or locker.

Similarly, if there’s anything that you don’t need to carry around with you while you’re out and about, leave it in your hotel room or in a rented locker. If you’re staying in a multi-bed room in a hotel, it also helps to keep your suitcase or bag locked during the night.

Đảm bảo vali của bạn được an toàn trong khách sạn hay tủ khóa.

Tương tự, nếu có thứ gì mà bạn không cần mang theo khi đi ra ngoài, thì hãy để nó lại trong phòng khách sạn của bạn hoặc trong tủ thuê gửi đồ. Nếu đang ở một phòng gồm nhiều giường ở khách sạn, thì điều này cũng sẽ giúp bạn giữ vali và túi đồ của mình an toàn suốt cả đêm.

Don’t carry anything in your bags that isn’t yours.

If someone you’ve just met while on holiday asks you to carry something in your bag before you board a plane, don’t do it…even if you’re sure you can trust them. Carrying drugs or other contraband out of foreign countries can result in severe punishments, and if it’s in your bag, it’s your responsibility.

Không mang bất cứ thứ gì không phải của bạn ở trong túi.

Nếu một người nào đó mà bạn vừa gặp trong kỳ nghỉ, đề nghị bạn mang giúp một thứ gì đó trong túi xách trước khi bạn lên máy bay thì đừng làm như họ yêu cầu… thậm chí ngay cả khi bạn chắc rằng bạn có thể tin họ. Vận chuyển thuốc phiện, hoặc hàng cấm khác ra nước ngoài có thể dẫn tới hình phạt nghiêm trọng, và nếu thứ đó ở trong túi xách của bạn thì bạn phải chịu trách nhiệm.

Get travel insurance.

Even if you’re going to be away for just a few days, it’s a good idea to get travel insurance. If you get hurt, sick, lose your luggage or have anything stolen, it can actually save you a lot of money and hassle. Search around for the best price for a comprehensive policy.

Mua bảo hiểm du lịch.

Ngay cả khi bạn sẽ đi xa trong một vài ngày, mua bảo hiểm du lịch là một ý tưởng tốt. Nếu bạn bị đau, bệnh tật, mất hành lí hoặc bị lấy cắp bất kì thứ gì, điều này thực sự giúp bạn tiết kiệm rất nhiều tiền và tránh khỏi rắc rối. Hãy tìm kiếm xung quanh một bảo hiểm toàn diện với giá tốt nhất.

Write down important phone numbers.

If the worst happens and you do lose your wallet, passport or mobile phone, be prepared by noting down phone numbers for your bank, mobile phone provider, credit card company and the local British consulate. It will save you an internet search (which can cost you money as well). Remember to add +44 to any numbers you’re calling in the UK.

Ghi lại những số điện thoại quan trọng.

Nếu trong trường hợp tồi tệ nhất xảy ra và bạn bị mất ví, hộ chiếu, hoặc điện thoại di động, hãy chuẩn bị bằng cách ghi lại những số điện thoại của ngân hàng, nhà cung cấp điện thoại di động, công ty thẻ tín dụng và lãnh sự quán nước Anh tại địa phương. Việc này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm kiếm (và bạn cũng có thể tốn một khoản tiền). Nhớ thêm đầu số +44 vào bất kì số điện thoại nào mà đang gọi đi ở Anh.

Be sensitive to the culture you’re in.

When you’re visiting another country, you’ll probably find lots of things that are different from what you’re used to in the UK. Some articles of clothing or common actions that don’t seem like a big deal to you might offend people in the country you’re travelling to.

Hãy làm quen với nền văn hóa mà bạn đang tiếp xúc.

Khi bạn tới tham quan một quốc gia khác, bạn có thể sẽ nhận thấy rất nhiều điều khác biệt so với những gì bạn từng trải nghiệm ở Anh. Một số quy tắc về trang phục hoặc các hành xử thông thường mà đối với bạn không phải vấn đề gì to tát, lại có thể xúc phạm người khác ở đất nước mà bạn đang du dịch.

Try to find out more about this before the date of your flight, or simply be aware of how people act and dress when you arrive. The smallest effort to fit in could be more appreciated than you realize.

Hãy cố gắng tìm hiểu nhiều hơn về điều này trước ngày khởi hành chuyến bay của bạn, hoặc đơn giản là nhận biết cách họ ứng xử và ăn mặc như thế nào khi mà bạn đến đó. Những nỗ lực nhỏ nhất để điều chỉnh cho phù hợp có thể được đánh giá cao hơn những gì bạn nhận thấy.

                                                                                                   Translated: Lê Trang, Lala

Source: thenationalstudent.com

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. a few travel safety tips: một số mẹo nhỏ an toàn khi du lịch
2. (to) have cash for taxis: trả tiền cho taxi
3. (to) impulse souvenir buys: nổi hứng mua đồ lưu niệm
4. (to) get a pocket dictionary: cầm theo cuốn từ điển bỏ túi
5. (to) have a couple basic plans in mind: có một vài kế hoạch cụ thể trong đầu
6. (to) make a note of: ghi chú
7. (to) carry your passport: mang theo hộ chiếu
8. a crowd of people: một đám đông
9. (to) wear expensive jewelery: đeo đồ trang sức đắt tiền
10. (to) get travel insurance: mua bảo hiểm du lịch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.