Những nơi không thể tin được thực sự tồn tại

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (NE-04)

Unbelievable places that actually exist

From a real-life cave of wonders to an ocean of blue flowers, here are unbelievable places that actually exist:

Từ một hang động có thực của những kỳ quan đến một đại dương hoa xanh biếc, đây là những nơi khó tin thực sự tồn tại:

Number 1. Marble Caves of Chile Chico – Số 1. Những hang động cẩm thạch của Chile Chico

 

The only way to reach these caves is to take a ferry since there is no land surrounding them. They are located in Patagonia and feature some of the most whimsical rock structures in the world. The formation protrudes from the water, and its smooth, layered structure exhibits varying blue hues that swirl together. The cavern’s sleek walls are contrasted by jagged rocks that jut down from the ceiling. All of the detail of the Marble Caves reflects in the glassy blue water that fills the floor. If that isn’t impressive enough, the water’s colors change with the seasons.

Cách duy nhất để đến được những hang động tuyệt đẹp này là đi thuyền vì không có đất ở xung quanh. Chúng nằm ở Patagonia và có nét đặc biệt của một số cấu trúc đá lạ thường nhất trên thế giới. Sự thành tạo này nhô ra khỏi mặt nước, và cấu trúc phân lớp uyển chuyển của nó thể hiện các màu xanh khác nhau, chúng xoáy vào nhau. Các bức tường kiểu dáng mượt mà của hang động bị tương phản bởi những tảng đá lởm chởm nhô ra từ trên nóc. Tất cả các chi tiết của các hang động cẩm thạch phản chiếu mặt nước xanh biếc như pha lê khắp đáy hang. Nếu điều đó không đủ ấn tượng, thì màu sắc của nước sẽ thay đổi theo mùa.

Number 2. Lake Hillier – Số 2. Hồ Hillier

 

This unusual body of water is off the coast of Western Australia. It isn’t the easiest place to visit but can be reached by flying or taking a cruise. What makes Lake Hillier stand out is it’s bright pink shade. It is greatly contrasted by the surrounding green forest. Its unique rosy color comes from the microscopic organisms that inhabit it, including Dunaliella salina and other halophiles, or salt-loving bacterias. The lack of other life in this lake is due to its salt content. However, as long as people don’t drink the briny liquid, they can go for a swim without worry.

Khu vực nước đáng chú ý này nằm ngoài khơi bờ biển phía Tây nước Úc. Nó không phải là nơi dễ dàng nhất để ghé thăm nhưng có thể đến đó bằng cách đi máy bay hoặc đi du thuyền. Điều khiến cho hồ Hillier nổi bật là màu hồng sáng chói của nó. Nó trái ngược rất nhiều với khu rừng xanh xung quanh. Màu hồng độc đáo của nó bắt nguồn từ các vi sinh vật sống trong đó, bao gồm tảo dunaliella salina và các loài halophiles khác, hoặc các loài vi khuẩn thiếu muối. Việc thiếu sự sống khác trong hồ này là do hàm lượng muối của nó. Tuy nhiên, miễn là mọi người không uống nước mặn, họ có thể đi bơi mà không cần lo lắng.

Number 3. Salar de Uyuni – Số 3. Salar de Uyuni

 

This breathtaking spectacle is in southwest Bolivia. Salar de Uyuni is the world’s most sizable salt flat. It formed over thousands of years, throughout the evolution of many lakes in the Altiplano. This vast salt desert covers over four thousand square miles. During the rainy season when surrounding lakes flow over its smooth surface, the flat turns into an enormous mirror; it reflects everything above it, which gives the appearance of an infinite sky. When someone walks through Salar de Uyuni during this time of year, it looks as if they’re stepping on clouds.

Quang cảnh ngoạn mục này ở phía tây nam Bolivia. Salar de Uyuni là cánh đồng muối lớn nhất thế giới. Nó được hình thành qua hàng ngàn năm, trong suốt quá trình tiến hóa của nhiều hồ ở Altiplano. Sa mạc muối rộng lớn này bao phủ hơn bốn ngàn dặm vuông (10356 km²). Trong suốt mùa mưa khi các hồ xung quanh chảy tràn trên bề mặt bằng phẳng, cánh đồng biến thành một cái gương khổng lồ; nó phản chiếu mọi thứ ở trên nó, làm hiện ra một bầu trời vô tận. Khi ai đó đi qua Salar de Uyuni trong thời gian này của năm, có vẻ như họ đang bước trên mây.

Number 4. The Black Forest – Số 4. Rừng đen

 

This immense wooded area is in southwest Germany. It is one of the most visited tourist destinations and for a good reason. But, what makes this forest so unique? The Black Forest is home to several remarkable towns, stunning lakes, and Germany’s renowned Triberg Waterfalls. Perhaps the most alluring aspect of this mysterious place is its dark, eerie atmosphere. The tall trees let in minimal amounts of light, which illuminate the forest’s moss-covered floor. The creepy feeling visitors get while trekking through these woods is no surprise at all. In fact, the Black Forest was where numerous Grimm Brothers’ fairy tales took place.

Khu rừng rộng lớn này nằm ở phía tây nam nước Đức. Đây là một trong những điểm du lịch được ghé thăm nhiều nhất và vì một lý do rất dễ hiểu. Nhưng, điều gì làm cho khu rừng này trở nên độc nhất? Rừng Đen là nhà của một số cư dân thị trấn đáng chú ý, những hồ nước tuyệt đẹp và thác nước Triberg nổi tiếng của Đức. Có lẽ nét đặc biệt quyến rũ nhất của nơi bí ẩn này là bầu không khí tối tăm, kỳ quái của nó. Những cây cao cho phép một lượng ánh sáng tối thiểu chiếu sáng bề mặt của rừng phủ đầy rêu. Các du khách cảm giác rùng mình trong khi đi bộ qua các khu rừng này là không có gì ngạc nhiên cả. Trên thực tế, rừng Đen là nơi mà nhiều câu chuyện cổ tích của Grimm Brothers đã xuất hiện.

Number 5. Bergpark Wilhelmshöhe – Số 5. Bergpark Wilhelmshöhe

 

This is a magnificent park in Germany. It is built into the side of a hill and took one-hundred-fifty years to complete. It is the biggest mountain park in Europe. Its most notable characteristics are the various falls and channels of descending water, which begin at the top of the hill where a Hercules statue sits upon an architecturally striking octogonal structure. From there, the cascades make their way down to the Grand Fountain, which faces the Wilhelmshöhe Palace.

Đây là một công viên nguy nga ở Đức. Nó được xây dựng bên sườn đồi và mất 150 năm để hoàn thành. Đây là công viên núi lớn nhất châu Âu. Đặc điểm đáng chú ý nhất của nó là các thác nước khác nhau và các con kênh nước giảm dần, bắt đầu từ đỉnh đồi nơi mà bức tượng Hercules tọa lạc trên một công trình xây dựng hình bát giác ấn tượng về kiến trúc. Từ đó, các thác nước nhỏ đổ xuống Đài phun nước Grand, đối diện với Cung điện Wilhelmshöhe.

Number 6. Mendenhall Ice Caves – Số 6. Hang băng Mendenhall

 

This astounding place is in Juneau, Alaska. One must journey over frigid water and glacial cliffs to reach the Mendenhall Ice Caves, but their magnificence makes the trek well worth it. The smooth, weathered stones line the floor, while a canopy of ice creates the cavern’s remarkable ceiling, which is patterned like rippling water and sparkles like waves in the moonlight. Everything within the caves is drenched in bright blue light, courtesy of the glacier’s iconic color. However, the Mendenhall Glacier and Ice Caves are retreating quickly and won’t be available to visit much longer.

Nơi đáng kinh ngạc này nằm ở Juneau, Alaska. Người ta phải đi bộ trên một chặng đường dài qua mặt nước lạnh lẽo và những vách đá băng để đến được hang băng Mendenhall, nhưng sự lộng lẫy của chúng khiến cho chuyến đi bộ cũng đáng giá. Những viên đá nhẵn, bị phong hóa xếp hàng dưới đáy hang, trong khi đó một tảng băng lại tạo thành nóc đáng chú ý của hang động, có hình dạng giống như nước gợn sóng và lấp lánh như sóng trong ánh trăng. Tất cả mọi thứ trong hang động đều đẫm nước trong ánh sáng xanh dương, thanh tao với màu sắc mang tính biểu tượng của sông băng. Tuy nhiên, hang băng và sông băng của Mendenhall đang biến mất một cách nhanh chóng và sẽ không còn tồn tại để ghé thăm lâu hơn nữa.

Number 7. Fingal’s Cave – Số 7. Hang Fingal

 

This grand cavern is in Scotland. It is part of Staffa, a desolate island. It got its name from a piece of work by James Macpherson, a poet who lived in the 1700s. Fingal’s Cave is made of volcanic rock, which formed in an uncommon geometric pattern. It is approximately seventy feet tall and two hundred seventy feet deep. The Celtic people also refer to the cavern as “The Cave of Melody” due to its acoustic properties. People can only visit Fingal’s Cave by boat. If the water is tranquil, ships may dock on the island so tourists can enter and explore part of the grotto on foot. The inner walls of Fingal’s Cave are made of the same basalt as the outside, which is stacked in rectangular columns and almost looks man-made. There have been musical pieces inspired by this wonder as well as novels and poems.

Hang động lớn này nằm ở Scotland. Nó là một phần của Staffa, một hòn đảo hoang vu. Nó mang tên này là từ một tác phẩm của James Macpherson, một nhà thơ sống vào những năm 1700. Hang Fingal được tạo thành từ đá núi lửa, có cấu tạo trong một mô hình dạng hình học hiếm thấy. Nó cao khoảng 70 feet (21 m) và sâu 270 feet (82 m). Người Celtic ví von hang động như “Hang động của giai điệu” do đặc tính âm thanh của nó. Mọi người chỉ có thể ghé thăm Hang Fingal bằng thuyền. Nếu nước yên tĩnh, tàu có thể cập cảng trên đảo để du khách có thể vào và khám phá một phần của hang động nhỏ nhân tạo bằng cách đi bộ. Các bức tường bên trong của hang động Fingal được làm cùng một loại đá bazan như bên ngoài, được xếp chồng lên nhau trong các cột hình chữ nhật và gần như trông giống nhân tạo. Đã có những bản nhạc lấy cảm hứng từ kỳ quan này cũng như các tiểu thuyết và thơ ca.

Number 8. Son Doong Cave – Số 8. Hang Sơn Đoòng

 

This gargantuan cavern is located in Vietnam and is the largest in the world. It was found in 1991 but wasn’t explored until 2009. This is because the locals were afraid to traverse the surging water at the cave’s entrance. However, the British Cave Research Association passed through Son Doong Cave after a couple of setbacks, and as of 2013, the public has been welcome to enter it. Of course, professional tour guides are needed and can be a bit costly. The cave is a total of over five miles from start to finish, well over six hundred feet high, and almost five hundred feet wide. Parts of its ceiling have crumbled over time, allowing sunlight to flow into certain areas, which has caused some vegetation to grow. The contrast of the trees and the stalagmites, which reach upwards of two hundred feet, make Son Doong Cave a fascinating place to behold.

Hang động khổng lồ này nằm ở Việt Nam và là hang động lớn nhất trên thế giới. Nó được tìm thấy vào năm 1991 nhưng không được khám phá cho đến năm 2009. Điều này là do người dân địa phương sợ băng qua dòng nước đang dâng cao tại lối vào hang động. Tuy nhiên, hiệp hội nghiên cứu hang động Anh đã băng qua hang Sơn Đoòng sau một vài lần thất bại, và đến năm 2013, mọi người được hoan nghênh vào đó. Tất nhiên, các hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp là điều cần thiết và có thể phải tốn kém đôi chút. Hang động có tổng hơn 5 dặm (8 km) từ đầu đến cuối, cao hơn 600 feet (183 m), và rộng hơn 500 feet (152,4 m). Các phần nóc của nó đã vỡ vụn theo thời gian, cho phép ánh sáng mặt trời len lỏi vào những khu vực nhất định, khiến cho một số thảm thực vật phát triển. Sự tương phản của cây cối và măng đá, vươn tới 200 feet (61 m), khiến cho Hang Sơn Đoòng trở thành một nơi hấp dẫn để chiêm ngưỡng.

Number 9. Tunnel of Love – Số 9. Đường hầm tình yêu

 

This astonishing place is in Ukraine. It is a railway that is approximately four miles long, three of which are wrapped in a forest. The trees have grown tall, and their clasped branches form a canopy of green leaves. During the winter, snow falls over the woods, creating a whimsical white pathway. The Tunnel of Love is a renowned tourist destination. However, the train still runs, transporting plywood to Klevan. The train’s operators have to watch out for people on the tracks since it has become such a popular spot for photographs. It is said that the trees were initially planted around the railway to hide the transportation of military equipment. However, opposed to its original purpose, this path through the trees has become a place where couples can go on romantic strolls and enjoy the gentle sunlight that cascades through its dense leaves.

Nơi đáng kinh ngạc này nằm ở Ukraine. Đó là một đường sắt dài khoảng 4 dặm (6,4 km), 3 trong số đó được bao phủ trong một khu rừng. Cây cối mọc cao, và các nhánh cây ôm chặt của chúng tạo thành một tán lá xanh. Trong mùa đông, tuyết rơi khắp khu rừng, tạo ra một con đường mòn trắng đến lạ lùng. Đường hầm tình yêu là một địa điểm du lịch nổi tiếng. Tuy nhiên, tàu vẫn chạy, vận chuyển ván ép đến Klevan. Những người lái tàu hỏa phải chú ý đến mọi người trên đường ray vì nó đã trở thành một điểm quá phổ biến để chụp ảnh. Người ta nói rằng những cây này ban đầu được trồng quanh đường sắt để che giấu việc vận chuyển trang thiết bị quân sự. Tuy nhiên, trái ngược với mục đích ban đầu của nó, con đường mòn này xuyên qua cây đã trở thành một nơi mà các cặp đôi có thể đi dạo lãng mạn và tận hưởng ánh nắng dịu dàng xuyên qua những đám lá dày đặc của nó.

Number 10. Eternal Flame Falls – Số 10. Thác lửa vĩnh cửu

 

This waterfall is in Chestnut Ridge Park in New York. Although Eternal Flame Falls isn’t massive, it has an interesting element, fire. Near the bottom of the waterfall, there is a tiny cave that natural gas flows out of. When lit, the gas produces a flame that can be seen in a year. Although, sometimes the fire goes out and has to be ignited again. Eternal Flame Falls wasn’t originally a popular tourist destination, but as it gained more recognition from the media, people started visiting it more often. It has also been studied by several geologists, who discovered that it emits more propane and ethane than other natural places.

Thác nước này nằm ở Chestnut Ridge Park ở New York. Mặc dù thác lửa vĩnh cửu không phải là lớn, nhưng nó có một yếu tố thú vị, đó là lửa. Gần đáy thác, có một hang động nhỏ mà khí thiên nhiên chảy ra. Khi được thắp sáng, khí tạo ra ngọn lửa có thể nhìn thấy được trong một năm. Mặc dù, đôi khi ngọn lửa tắt và phải được nhóm lửa lại một lần nữa. Thác lửa vĩnh cửu ban đầu không phải là một địa điểm du lịch nổi tiếng, nhưng vì nó nhận được nhiều sự công nhận từ giới truyền thông, mọi người bắt đầu ghé thăm nó thường xuyên hơn. Nó cũng đã được nghiên cứu bởi một số nhà địa chất, họ đã phát hiện ra rằng nó thải ra nhiều khí prôban và etan hơn những nơi tự nhiên khác.

Number 11. Zhangye Danxia Landform – Số 11. Công viên địa chất Trương Dịch Đan Hà

 

This stunning landscape is found in Linze County, China. These rocks are like Ogres; they have layers. They appear velvety, but form pointed, jagged peaks. The striped, multicolored stone is due to the different types of minerals that were deposited throughout the landform’s sandstone base millions of years ago. The bright hues give Zhangye Danxia Landform the appearance of a rainbow. This whimsical place could be right out of a Dr. Seuss story and has often been named one of China’s most brilliant landforms.

Cảnh quan tuyệt đẹp này được tìm thấy ở huyện Lâm Trạch, Trung Quốc. Những tảng đá này giống như Ogres; chúng có các địa tầng. Chúng xuất hiện mượt mà, nhưng hình dạng nhọn, đỉnh nhọn lởm chởm. Đá sọc, nhiều màu là do các loại khoáng chất khác nhau được tích tụ khắp bồn sa thạch của địa mạo hàng triệu năm trước. Các màu sắc tươi sáng làm cho công viên địa chất Trương Dịch Đan Hà có vẻ bề ngoài của một cầu vồng. Nơi lạ kỳ này có thể đúng trong câu chuyện của tiến sĩ Seuss và thường được đặt tên là một trong những địa mạo rực rỡ nhất của Trung Quốc.

Number 12. Naica Mine – Số 12. Mỏ Naica

 

This world wonder is in Chihuahua, Mexico. It has gained a lot of recognition due to its colossal selenite crystals. In fact, within the mine, there is a cavern called The Cave of Crystals. It is about one thousand feet under the surface and encompasses some of the most substantial crystals ever discovered, the largest of which is nearly forty feet long, thirteen feet across, and weighs over fifty tons. These sparkling cylinders were formed by magma-heated, mineral-rich water that came into contact with chilled water. The cool water oxidized the sulfides, turning them into sulfates. Over the course of about five hundred thousand years, they crystallized, creating the breathtaking formations seen in the cave today.

Kỳ quan thế giới này nằm ở Chihuahua, Mexico. Nó đã được rất nhiều sự công nhận do các tinh thể selenite khổng lồ của nó. Trong thực tế, bên trong mỏ, có một hang lớn được gọi là hang động của tinh thể. Nó khoảng 1000 feet (300 m) dưới bề mặt và bao gồm một số các tinh thể chắc chắn nhất từng được phát hiện, lớn nhất trong số đó dài gần 40 feet (12,2 m), rộng 13 feet (4 m), và nặng hơn 50 tấn. Những hình trụ lấp lánh này được hình thành bởi nước khoáng giàu magma, được đun nóng và đưa vào tiếp xúc với nước lạnh. Nước lạnh đã oxy hóa sulfua, biến chúng thành sunfat. Trong suốt khoảng năm trăm nghìn năm, chúng đã kết tinh, tạo nên những hình dáng tuyệt đẹp được nhìn thấy trong hang động ngày nay.

Number 13. The Blue Forest – Số 13. Rừng xanh

 

This striking forest is in Belgium. It is also known as “Hallerbos” in Dutch since it is located mostly in Halle. This wooded area exhibits tall, spaced apart trees, making it easy to traverse. Its floor is blanketed with vegetation, which doesn’t get it much attention on a regular basis. However, during the springtime, bright bluebells begin to bloom, covering the entire forest in a magnificent shade of blue. During this season, the Blue Forest is a popular tourist destination. It is simple to reach, and people can take public or private transportation to get there.

Khu rừng nổi bật này nằm ở Bỉ. Nó còn được biết đến là “Hallerbos” trong tiếng Hà Lan vì nó nằm chủ yếu ở Halle. Khu vực rừng này phô bày các cây cao, khoảng cách xa nhau, giúp dễ dàng đi qua. Mặt đất bị che phủ bởi thảm thực vật, điều này không nhận được sự chú ý thường xuyên. Tuy nhiên, vào mùa xuân, những bông hoa chuông xanh biếc tươi thắm bắt đầu nở rộ, bao phủ toàn bộ khu rừng trong một màu xanh biếc tuyệt đẹp. Trong mùa này, Rừng xanh là một điểm du lịch nổi tiếng. Nó rất dễ dàng đi đến và mọi người có thể đi bằng phương tiện công cộng hoặc cá nhân để đến đó.

Number 14. Fly Geyser – Số 14. Mạch nước phun Fly

 

This one-of-a-kind formation can be found in northwestern Nevada. The geyser is only about five feet tall and twelve feet wide. It was formed in 1964, partly by nature and partly by man. An energy company drilled a well into the Hualapai Geothermal Flats, stuck the two-hundred-degree-water, and left it alone because they couldn’t use it. Although they reportedly tried to seal the hole, the water broke through and surged into the air. Over time, mineral deposits built up and formed the geyser we see today. There are other waterspouts in the area, but Fly Geyser is the most unusual looking one. It is blanketed in thermophilic algae, which lives in hot and humid environments. This organism is what causes the red and green colors that cover the formation. Since the Fly Geyser continues spewing water into the air, the mineral deposits cause it to grow ceaselessly.

Đây là loại hình độc nhất vô nhị có thể được tìm thấy ở tây bắc Nevada. Mạch phun nước chỉ cao khoảng 5 feet (1,5 m) và rộng 12 feet (3,7 m). Nó được hình thành vào năm 1964, một phần do tự nhiên và một phần bởi con người. Một công ty năng lượng khoan giếng vào những vùng đất phẳng địa nhiệt ở Hualapai, bị kẹt lại ở hai trăm độ sôi nước, và đành rời bỏ nó vì họ không thể sử dụng được. Mặc dù họ báo cáo đã cố gắng để bịt kín lỗ, nhưng nước đã phá vỡ và tràn vào không khí. Theo thời gian, các tầng khoáng được tạo dựng và hình thành mạch nước phun mà chúng ta thấy ngày nay. Có những cột nước phun khác trong khu vực, nhưng mạch nước phun Fly là mạch nước có vẻ bề ngoài hiếm thấy nhất. Nó được che phủ trong tảo ưa nhiệt, loài thực vật sống trong môi trường nóng và ẩm ướt. Sinh vật này là nguyên nhân gây ra các màu đỏ và xanh lục bao phủ thành tạo này. Kể từ khi mạch nước phun Fly tiếp tục phun nước vào không khí, các tầng khoáng sản khiến nó phát triển không ngừng.

Number 15. Blood Falls – Số 15. Thác máu

 

This bizarre wonder is in Victoria Land in East Antarctica. Its name, as well as its sinister appearance, is enough to send chills up anybody’s spine. The waterfall seeps out of Taylor Glacier. Blood Falls gets its name from the water’s bright red hue. The saltwater is filled with iron oxide, which causes its disturbing shade, and its stark contrast against the pure white glacier makes it appear even more striking. Due to its eye-catching look, scientists have studied Blood Falls on several occasions to determine its origin. They found that an extraordinary bacterial ecosystem exists beneath the glacier that produces ferric and sulfate ions. In fact, Blood Falls encompasses over fifteen varieties of microorganisms. This watery marvel was the first of its kind to be discovered.

Kỳ quan lạ thường này nằm ở vùng đất Victoria ở Đông Nam Cực. Tên của nó, cũng như vẻ bên ngoài đáng sợ là đủ để làm bất kỳ ai lạnh xương sống. Thác nước chảy ra từ sông băng Taylor Glacier. Thác máu lấy tên từ màu đỏ tươi của nước. Nước mặn chứa đầy oxit sắt, gây ra màu đáng sợ, và tương phản rõ rệt ngược lại với sông băng trắng tinh khiết khiến cho nó xuất hiện trở nên nổi bật hơn. Do cái nhìn bắt mắt của nó, các nhà khoa học đã nghiên cứu thác máu nhiều lần để xác định nguồn gốc của nó. Họ phát hiện ra rằng một hệ sinh thái vi khuẩn bất thường tồn tại bên dưới sông băng tạo ra các sắt ferric và sulfat. Trong thực tế, thác máu bao gồm hơn mười lăm loại vi sinh vật. Điều kỳ diệu ở dưới mặt nước này, nó là loài đầu tiên được phát hiện.

Translated by: Phúc Phạm

Source: Secret Truths

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.