Ông vua nhạc Pop Michael Jackson được đặt tên đường ở Detroit

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (BN-07)

King of pop Michael Jackson to get street name in Detroit

The king of pop will be honoured in Motown with a street named Michael Jackson Avenue, officials announced on Thursday in Detroit. The city, which has a rich history of nurturing American musical talent, will rename a portion of its Randolph Street in the downtown theater district in honor of the late performers.

Ông vua nhạc Pop sẽ được vinh danh tại Motown với việc được đặt tên đường là đại lộ Michael Jackson, các quan chức đã công bố vào thứ năm tại Detroit. Thành phố này, nơi có bề dày lịch sử phong phú về nuôi dưỡng tài năng âm nhạc Mỹ, sẽ đổi tên một phần của phố Randolph ở khu nhà hát trung tâm quận để vinh danh các cựu nghệ sĩ.

The tribute comes 50 years after his family group known as the “Jackson 5” birthed their career with a successful recording audition in the Motor City. “The Jacksons were among the first groups of black American performers, went on to release hit after hit after hit,” said city spokesman Stephen Grady.

Với 50 năm cống hiến sau khi nhóm nhạc gia đình của ông được biết đến với tên gọi “Jackson 5” đã khởi đầu sự nghiệp với một buổi thử giọng thu âm thành công tại thành phố Motor. “The Jacksons là một trong những nhóm biểu diễn người Mỹ gốc Phi đầu tiên giành được những thành công vang dội khi phát hành các bản nhạc đình đám”, phóng viên của thành phố Stephen Grady đã tường trình.

Michael Jackson, who started with the group, went on to become one of the most famous performers in pop music history. He died in 2009 at the age of 50 from a fatal dose of drugs, including the powerful anesthetic propofol.

Michael Jackson, khởi đầu sự nghiệp với một nhóm nhạc, và sau đó đã trở thành một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong lịch sử nhạc Pop. Ông qua đời vào năm 2009 ở tuổi 50 từ một liều thuốc gây tử vong, chứa chất propofol gây mê mạnh.

The street renaming will take place June 15, coinciding with the Detroit Music Weekend outdoor festival, which Tito, Marlon, Jackie and Jermaine Jackson are scheduled to headline.

Việc đổi tên đường phố sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 6, trùng với lễ hội âm nhạc cuối tuần ngoài trời của Detroit, mà Tito, Marlon, Jackie và Jermaine Jackson dự kiến mở màn.

“This is where music comes from. This is where everybody copied the Motown sound,” Jackie Jackson said at a Detroit news conference. The city honored another American music royalty during last year’s festival – naming a street after queen of soul – Aretha Franklin.

“Đây là nơi khởi nguồn của âm nhạc. Đây là nơi mọi người đã mô phỏng lại âm thanh Motown”, Jackie Jackson đã phát biểu tại một cuộc họp báo ở Detroit. Thành phố này đã vinh danh một hoàng gia âm nhạc Mỹ khác trong lễ hội năm ngoái – đặt tên cho một con đường sau nữ hoàng nhạc Soul – Aretha Franklin.

Translated: Hoàng Vũ

Source: vietnamnews.vn

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. the king of pop: ông vua nhạc Pop
2. a successful recording audition: một buổi thử giọng thu âm thành công
3. (to) become one of the most famous performers: trở thành một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất
4. the pop music history: lịch sử nhạc Pop
5. (to) take place: diễn ra
6. a news conference: một cuộc họp báo
7. a fatal dose of drugs: một liều thuốc gây tử vong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.