Rủi ro tử vong khiến tỉnh thành Việt Nam hạn chế các hành vi vi phạm giao thông của người nước ngoài

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt: (BN-21)

Fatal mishaps prompt Vietnamese province to curb traffic violations by foreigners

A spate of fatal accidents is pushing Ha Giang Province to clamp down on traffic violations by foreigners. Local authorities in the northern mountainous province of Ha Giang have issued a document asking local police to increase the patrols and deal strictly with traffic violations by foreigners. In particular, tighter control will be exerted on motorbike rental services, as foreign visitors currently can hire motorbikes without showing their driving licenses.

Một loạt các vụ tai nạn gây tử vong đang thúc đẩy tỉnh Hà Giang hành động nghiêm khắc để ngăn ngừa các vi phạm giao thông bởi người nước ngoài. Chính quyền địa phương ở tỉnh miền núi phía bắc Hà Giang đã ban hành một văn bản yêu cầu cảnh sát địa phương tăng cường các cuộc tuần tra và xử lí nghiêm khắc các vi phạm giao thông của người nước ngoài. Đặc biệt, kiểm soát chặt chẽ hơn sẽ được thực hiện trên các dịch vụ cho thuê xe máy, vì du khách nước ngoài hiện có thể thuê xe máy mà không cần phải xuất trình giấy phép lái xe.

The crackdown on traffic violations by foreigners comes after several visitors have died in road accidents in the province, considered one of the most beautiful places in the country, with its terraced fields, vast flowering areas and rich ethnic minority culture. In the most recent accident, a Spanish man and a French woman died last Monday after their motorbike collided with a truck trailer traveling on a national highway. Two days earlier, a French national succumbed to heavy injuries following a crash between his motorbike and a mini bus. In November, last year, a Spanish traveler died after driving his motorbike off a cliff in Ha Giang.

Cuộc trấn áp các vi phạm giao thông của người nước ngoài xảy ra sau khi nhiều du khách đã chết trong các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, được xem là một trong những nơi đẹp nhất trong cả nước, với những cánh đồng bậc thang, các khu vực hoa rộng lớn và nền văn hóa dân tộc thiểu số phong phú. Trong vụ tai nạn gần đây nhất, một người đàn ông Tây Ban Nha và một phụ nữ Pháp đã chết hôm thứ hai tuần trước sau khi chiếc xe máy của họ va chạm với một chiếc xe tải kéo trên một con đường quốc lộ. Hai ngày trước, một người quốc tịch Pháp không chịu nổi thương tích nặng sau một vụ va chạm giữa xe máy và xe buýt nhỏ. Vào tháng 11 năm ngoái, một du khách Tây Ban Nha đã chết sau khi lái chiếc xe máy của mình ra khỏi một vách đá ở Hà Giang.

Poor traffic awareness

Nhận thức giao thông kém

Hoang Anh Duc, a senior traffic police officer in Ha Giang, said most foreign visitors to the mountainous provinces opt to hire a motorbike to cross twisting, dangerous roads in Quan Ba, Yen Minh, Dong Van and Meo Vac Districts. Several foreigners have been seen driving at high speed, breaking red lights, not wearing helmets and failing to show driving licenses. These violations become dangerous in Ha Giang, famous for narrow, twisting roads and dangerous mountain passes that challenge even the most seasoned motorbike drivers. So far this year, around 20 foreign tourists have been stopped by traffic police for driving motorbikes without driving licenses, local police said.

Anh Hoàng Anh Đức, một sĩ quan cảnh sát giao thông cấp cao tại Hà Giang, cho biết hầu hết du khách nước ngoài đến các tỉnh miền núi chọn thuê xe máy để vượt qua những con đường nguy hiểm, xoắn ốc ở các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc. Một số người nước ngoài đã nhận thấy lái xe ở tốc độ cao, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm và không xuất trình giấy phép lái xe. Những vi phạm này trở nên nguy hiểm ở Hà Giang, nổi tiếng với những con đường hẹp, xoắn và những đèo núi hiểm trở thách thức ngay cả những người lái xe máy dày dạn nhất. Cho đến nay, khoảng 20 du khách nước ngoài đã bị cảnh sát giao thông dừng lại việc lái xe máy vì không có giấy phép lái xe, cảnh sát địa phương cho hay.

However, language barriers have hampered police’s efforts to deal with the traffic violations, because they are unable to communicate with the foreigners. Therefore, punishments are not strictly enforced. A local driver who wanted to remain anonymous said that foreigners always drove at very fast speeds on mountainous roads and tough trails in Ha Giang though they are not familiar with the terrain. “I have many years of experience in driving but I still do not dare to drive fast on mountainous roads because accidents can happen very easily,” he said.

Tuy nhiên, những rào cản ngôn ngữ đã cản trở những nỗ lực của cảnh sát để đối phó với các vi phạm giao thông, bởi vì họ không thể giao tiếp với người nước ngoài. Do đó, các hình phạt không được thi hành nghiêm ngặt. Một tài xế địa phương muốn giấu tên nói rằng người nước ngoài luôn lái xe với tốc độ rất nhanh trên những con đường núi và những con đường mòn khó khăn ở Hà Giang mặc dù họ không quen thuộc với địa hình. “Tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong việc lái xe nhưng tôi vẫn không dám lái xe nhanh trên các con đường núi vì tai nạn có thể xảy ra rất dễ dàng”, ông nói.

Lax management

Sự quản lý thiếu nghiêm ngặt

The tourism boom that has happened in Ha Giang in recent years has seen many motorbike rental services spring up in the province. It is estimated that there are around 43 motorbike rental facilities with a total of 842 motorbikes. As elsewhere in the country, foreign tourists only need to leave their passports and pay around VND150,000 ($6.47) per day for renting the bikes. They are not required to show driving licenses.

Sự bùng nổ du lịch đã xảy ra ở Hà Giang trong những năm gần đây đã chứng kiến ​​nhiều dịch vụ cho thuê xe máy đang bùng nổ trong tỉnh. Người ta ước tính có khoảng 43 dịch vụ cho thuê xe máy với tổng số 842 xe máy. Ở những nơi khác trong cả nước, khách du lịch nước ngoài chỉ cần để lại hộ chiếu và trả khoảng 150.000 VND (6,47 USD) mỗi ngày để thuê xe đạp. Họ không bắt buộc phải xuất trình giấy phép lái xe.

While local authorities have issued fines on motorbike rental facilities for handing over motorbikes to those without driving licenses, the situation has not improved much. Road crashes are a leading cause of deaths in Vietnam, killing almost one person every hour. More than 9,000 traffic accidents occurred in the first half of this year, killing nearly 4,100 people and injuring over 7,000, according to the National Traffic Safety Committee.

Trong khi chính quyền địa phương đã ban hành phạt tiền cho các dịch vụ cho thuê xe máy mà bàn giao xe máy cho những người không có giấy phép lái xe thì tình hình vẫn chưa được cải thiện nhiều. Tai nạn giao thông đường bộ là một nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở Việt Nam, giết chết gần một người trong mỗi tiếng. Hơn 9.000 vụ tai nạn giao thông xảy ra trong nửa đầu năm nay, làm chết gần 4.100 người và làm bị thương hơn 7.000 người, theo Ủy ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia.

Translated: Văn Minh

Source: e.vnexpress.net

 

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. a spate of fatal accidents: một loạt các vụ tai nạn gây tử vong
2. (to) issue a document: ban hành một văn bản
3. (to) deal strictly with traffic violations: xử lí nghiêm khắc các vi phạm giao thông
4. the motorbike rental services: các dịch vụ cho thuê xe máy
5. (to) show their driving licenses: xuất trình giấy phép lái xe
6. the terraced fields: những cánh đồng bậc thang
7. the rich ethnic minority culture: nền văn hóa dân tộc thiểu số phong phú
8. a national highway: một con đường quốc lộ
9. a senior traffic police officer: một sĩ quan cảnh sát giao thông cấp cao
10. the tourism boom: sự bùng nổ du lịch
11. a leading cause of deaths in Vietnam: một nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở Việt Nam
12. the first half of this year: trong nửa đầu năm nay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.