How to use potato juice for hair growth?

Tin Tức Song Ngữ Anh – Việt:

Sử dụng nước ép khoai tây như thế nào để phát triển tóc?

🔎 Nhấp chuột vào các cụm từ in đậm trong bài đọc để tra cứu nghĩa Tiếng Việt.

 

There is a new product that is able to prevent hair loss and make your hair grow faster than ever. Not only that, but this product darkens white hairs and nourishes our strands, leaving feeling soft and healthy. In fact, there may even be hair products that are capable of doing all these things for your hair, but they cost a fortune, and are mainly made up of ingredients that we don’t know where they came from. And worst of all, we don’t know the consequences they may have on our hair and overall health.

Dịch đoạn này

Có một sản phẩm mới có khả năng ngăn ngừa rụng tóc và làm cho tóc của bạn mọc nhanh hơn bao giờ hết. Không chỉ vậy, sản phẩm này còn làm đen tóc bạc và nuôi dưỡng những sợi tóc của chúng ta, để lại cảm giác mềm mại và chắc khỏe. Trong thực tế, thậm chí có thể có các sản phẩm tóc có khả năng làm tất cả những điều này cho tóc của bạn, nhưng chúng rất mắc, và chủ yếu được tạo thành từ các thành phần mà chúng ta không biết xuất xứ từ đâu. Và tệ hơn hết, chúng ta không biết hậu quả của chúng đối với tóc và sức khỏe nói chung.

[collapse]

The truth is that all the benefits we mentioned that it can be obtained using a natural ingredient: the potato. Potatoes contain many nutrients that can be incredibly beneficial to your hair. Potatoes: – Cleanse, nourish and strengthen your scalp; – Increase hair growth; – Prevent hair loss; – Boost shine and strengthen strands. Using this vegetable in your hair care routine is not totally new, but the best way to do it is by using potato water. Here’s what you need to do: Ingredients 1 potato; 50 ml of water.

Dịch đoạn này

Sự thật là tất cả những lợi ích mà chúng ta đã đề cập có thể thu được bằng cách sử dụng nguyên liệu tự nhiên: khoai tây. Khoai tây có chứa nhiều chất dinh dưỡng cực kỳ có lợi cho mái tóc của bạn. Khoai tây: – Làm sạch, nuôi dưỡng và tăng cường độ bền cho da đầu của bạn; – Tăng sự phát triển tóc; – Ngăn ngừa rụng tóc; – Thúc đẩy những sợi tóc sáng và chắc khỏe. Sử dụng loại thực vật này trong công việc chăm sóc tóc thường ngày của bạn là điều không hoàn toàn mới mẻ, nhưng cách tốt nhất để thực hiện là sử dụng nước khoai tây. Đây là những gì bạn cần làm: Thành phần 1 củ khoai tây; 50 ml nước.

[collapse]

Wash the potato well and chop it into small pieces. Mix the chopped up potatoes with the water and beat them in the blender for a few minutes. After they have been puréed, use a clean cloth to strain them. Squeeze the potatoes hard with the cloth in order to extract as much liquid as possible. The ideal is to prepare the mixture right before you preform the treatment so you make sure that you’re not losing any of its beneficial qualities.

Dịch đoạn này

Hãy rửa sạch khoai tây và cắt thành từng mẩu nhỏ. Hãy trộn khoai tây băm nhỏ với nước và xay chúng trong máy sinh tố vài phút. Sau khi chúng đã được tán nhuyễn, hãy sử dụng một miếng vải sạch để lọc chúng. Hãy vắt khoai tây thật mạnh bằng miếng vải để chắt lọc càng nhiều chất lỏng càng tốt. Điều lý tưởng là chuẩn bị hỗn hợp ngay trước khi bạn thực hiện việc chữa trị để đảm bảo rằng bạn không làm mất bất kỳ đặc tính có lợi nào của nó.

[collapse]

The application process is very easy. Gently massage your scalp with the potato juice for five to ten minutes. Then apply it all over your hair and let it sit for at least 30 minutes but no more 2 hours. Wash and condition your hair as usual. You can also mix the potato juice with 2 tablespoons of aloe vera gel and apply it to your hair if you want to increase the hair growth rate even more.

Dịch đoạn này

Quy trình áp dụng rất dễ dàng. Nhẹ nhàng xoa bóp da đầu của bạn với nước ép khoai tây trong 5 đến 10 phút. Sau đó thoa nó trên khắp tóc của bạn và ủ ít nhất 30 phút nhưng không nhiều hơn 2 giờ. Rửa và dưỡng tóc của bạn như bình thường. Bạn cũng có thể trộn nước ép khoai tây với 2 thìa gel lô hội và thoa nó cho tóc của bạn nếu bạn muốn tăng tỷ lệ phát triển tóc nhiều hơn nữa.

[collapse]

By: Tin Tức Song Ngữ

Source: Natural cures

Từ Vựng Quan Trọng Trong Bài Đọc

New Word Meaning
1 Nourish [v]

/ˈnɜːrɪʃ/

Nuôi dưỡng

To keep a person, an animal or a plant alive and healthy with food, etc.

Some certain nutrients help nourish eyes.

Một số chất dinh dưỡng nhất định giúp dưỡng mắt.

2 Healthy [adj]

/ˈhelθi/

Khoẻ mạnh

Having good health and not likely to become ill/sick.

She looks very healthy.

Trông cô ấy rất khỏe.

3 Capable  [adj]

/ˈkeɪpəbl/

Có khả năng; có năng lực

Having the ability to do things well.

The situation is capable of improvement.

Tình hình có khả năng cải thiện được.

4 Ingredient  [n]

/ɪnˈɡriːdiənt/

Phần hợp thành, thành phần

One of the things or qualities that is necessary to make something successful.

Flour is a basic ingredient of bread.

Bột mì là thành phần cơ bản của bánh mì.

5 Consequence [n]

/ˈkɑːnsɪkwens/

Hậu quả, kết quả

A result of something that has happened.

The consequence is so bad.

Hậu quả thật tồi tệ.

6 Benefit [n]

/ˈbenɪfɪt/

Lợi, lợi ích

An advantage that you get from a company in addition to the money that you earn.

There is another major benefit.

Có thêm lợi ích chính khác nữa.

7 Obtain   [v]

/əbˈteɪn/

Đạt được, giành được, thu được

To get something, especially by making an effort.

He’s trying to obtain satisfaction from his work.

Anh ta đang cố gắng đạt được sự thỏa mãn trong công việc.

8 Nutrient [n]

/ˈnuːtriənt/

Bổ, dinh dưỡng, dùng làm chất nuôi dưỡng

A substance that is needed to keep a living thing alive and to help it to grow.

The nutrient broth is a combination of sugars, minerals and amino acids.

Cháo dinh dưỡng là sự kết hợp của các loại đường, khoáng chất và axit amin.

9 Incredibly  [adv]

/ɪnˈkredəbli/

Khó tin nổi, đáng kinh ngạc, đến nỗi không ngờ

Impossible or very difficult to believe.

Leafy green vegetables are incredibly healthy.

Những loại rau có nhiều lá xanh rất bổ dưỡng.

10 Scalp  [n]

/skælp/

Da đầu

The skin that covers the part of the head where the hair grows.

He suffered a deep cut to his scalp.

Anh ấy bị một vết cắt sâu vào da đầu của mình.

11 Routine [n]

/ruːˈtiːn/

Công việc thường làm hằng ngày

The normal order and way in which you regularly do things.

He is performing routine duties.

Ông ấy đang làm nhiệm vụ thường lệ.

12 Blender [n]

/ˈblendər/

Máy xanh sinh tố

An electric machine for mixing soft food or liquid.

The blender doesn’t work.

Cái máy xay sinh tố này không chạy.

13 Squeeze [v]

/skwiːz/

Ép, vắt, nén

To get liquid out of something by pressing or twisting it hard.

Cut the cherry tomatoes in half and squeeze out the juice and seeds.

Hãy cắt cà chua bi làm đôi và vắt nước và hạt ra.

14 Extract [v]

 /ˈekstrækt/

Chiết

To remove or obtain a substance from something, for example by using an industrial or a chemical process.

The pulp was crushed to extract the juice.

Phần thịt trái cây được nghiền để lấy nước ép.

15 Treatment [n]

/ˈtriːtmənt/

Sự điều trị; phép trị bệnh

Something that is done to cure an illness or injury, or to make somebody look and feel good.

His treatment is discontinued today.

Việc điều trị của anh ấy đã dừng lại ngày hôm nay.

16 Massage [v]

/məˈsɑːʒ/

Xoa bóp

To rub and press a person’s body with the hands to reduce pain in the muscles and joints.

Massage produces wonderful sensations.

Xoa bóp tạo ra những cảm giác kì diệu.

17 Tablespoon [n]

/ˈteɪblspuːn/

Muỗng canh

A large spoon, used especially for serving food.

This cake only needs a table – spoon of sugar.

Món bánh này chỉ cần xài một muỗng đường.

18 Aloe vera [n]

 /ˌæloʊ ˈvɪrə/

Nha đam, lô hội

A substance that comes from a type of aloe, used in products such as skin creams.

Aloe vera is extremely nutrient-rich.

Cây lô hội vô cùng giàu dinh dưỡng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.