Đây là lý do tại sao bạn nên ngủ nghiêng bên trái

Thực hiện bởi: TinTucSongNgu.com

Everyone knows how important sleep is for keeping in good physical and mental health. However, how long you sleep is just as important as the way you sleep. The position you sleep in can affect your health, help keep your skin looking young, and boost your digestive health. There are few ways you can sleep on your front, your back, your left side, and your right side and they all affect your health.

Dịch đoạn này

Mọi người đều biết giấc ngủ quan trọng như thế nào trong việc giữ gìn sức khỏe thể chất lẫn tinh thần được tốt. Tuy nhiên, bạn ngủ trong bao lâu cũng quan trọng như cách bạn ngủ như thế nào. Tư thế bạn ngủ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, giúp giữ cho làn da bạn trông trẻ trung và tăng cường sức khỏe tiêu hóa. Có vài cách bạn có thể ngủ sấp, nằm ngửa, nằm nghiêng bên trái và nằm nghiêng bên phải, và tất cả đều ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

[collapse]

Sleeping on the back can be harmful for people with sleep apnea or asthma, because it can make it harder to breath. Sleeping on the right side is likely to make digestive problems worse, while sleeping on the left side may boost digestion. Sleeping on the left side is believed to greatly boost health, and even save our lives. In holistic medicine, the left side of the body is the controlling lymphatic side, and while you’re sleeping on this side, your body will have more time to filter toxins, lymph fluid, and waste through the thoracic duct and the lymph nodes. Here are six ways sleeping on your left side is good for your health.

Dịch đoạn này

Ngủ ngửa có thể gây hại cho những người mắc chứng ngưng thở khi ngủ hoặc hen suyễn, bởi vì nó có thể khiến bạn khó thở hơn. Ngủ nghiêng bên phải có khả năng khiến cho các vấn đề về tiêu hóa tồi tệ hơn, trong khi ngủ nghiêng bên trái có thể tăng cường khả năng tiêu hóa. Ngủ nghiêng bên trái được cho là giúp tăng cường sức khỏe rất nhiều, và thậm chí là cứu mạng chúng ta. Trong y học toàn diện, bên trái của cơ thể là bên bạch huyết kiểm soát, và khi bạn ngủ nghiêng bên này, cơ thể bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để lọc bỏ độc tố, dịch bạch huyết và chất thải qua ống dẫn vào lồng ngực và các hạch bạch huyết. Dưới đây là 6 cách khi ngủ nghiêng bên trái sẽ tốt cho sức khỏe của bạn.

[collapse]

1. It bolsters the lymphatic system:

1. Giúp tăng cường hệ thống bạch huyết:

Ayurvedic medicine says that sleeping on your left side lets your body better filter lymph fluid and waste through the lymph nodes. This is because the left side of our body is the stronger lymphatic side. Western studies also found that sleeping on the left side can help the body break down waste materials from the brain. However, sleeping on the right side can lower the lymphatic system’s power.

Dịch đoạn này

Y học Ayurveda nói rằng ngủ nghiêng bên trái cho phép cơ thể bạn lọc dịch bạch huyết và chất thải tốt hơn thông qua các hạch bạch huyết. Điều này là do bên trái của cơ thể chúng ta là bên bạch huyết mạnh hơn. Các nghiên cứu phương Tây cũng phát hiện ra rằng ngủ nghiêng bên trái có thể giúp cho cơ thể phân hủy các chất thải từ não. Song, ngủ nghiêng bên phải có thể làm giảm khả năng của hệ thống bạch huyết.

[collapse]

2. It may improve digestion:

2. Có thể cải thiện hệ tiêu hóa:

When it comes to digestion, sleeping on the left side may be better than the right, because of gravity. Lying on the left side lets food waste easily move from the large intestine into the lower colon, meaning you’re more likely to have a bowel movement when you wake up. Sleeping on the left side lets the stomach and pancreas hang naturally because our stomach lies on the left side of the body. This can make sure the body keeps creating pancreatic enzymes and will help other digestive processes.

Dịch đoạn này

Khi nói đến hệ tiêu hóa, ngủ nghiêng bên trái có thể tốt hơn bên phải, là do lực hấp dẫn. Nằm nghiêng bên trái cho phép chất thải từ thức ăn dễ dàng di chuyển từ ruột già vào đại tràng bên dưới, có nghĩa là bạn có khả năng sẽ đi đại tiện nhiều hơn khi thức dậy. Ngủ nghiêng bên trái cho phép dạ dày và tuyến tụy treo tự nhiên vì dạ dày của chúng ta nằm ở bên trái của cơ thể. Điều này có thể đảm bảo cơ thể tiếp tục tạo ra các enzyme tuyến tụy và sẽ hỗ trợ các quá trình tiêu hóa khác.

[collapse]

3. It’s good for your heart:

3. Tốt cho tim của bạn:

Doctors advise that pregnant women should sleep on their left side to boost circulation to the heart. Even if you’re not pregnant, or a woman, sleeping on the left side may help take some weight off the heart. Gravity can help lymph drainage toward the heart, and aortic circulation away from the heart.

Dịch đoạn này

Các bác sĩ khuyên rằng phụ nữ mang thai nên ngủ nghiêng bên trái để tăng cường sự lưu thông đến tim. Ngay cả khi bạn không mang thai, kể cả phụ nữ, thì việc ngủ nghiêng bên trái có thể giúp cho trái tim được nghỉ ngơi. Trọng lực có thể giúp dẫn lưu bạch huyết về tim, và sự tuần hoàn của động mạch chủ ra khỏi tim.

[collapse]

4. It’s ideal for pregnant women:

4. Lý tưởng cho những phụ nữ mang thai:

Sleeping on the left side doesn’t only boost pregnant women’s circulation. It can also help ease weight on the back, keep the uterus from squeezing the liver, and raise blood flow to the uterus, kidneys, and fetus. For this reason, doctors tell pregnant women to spend as much of their sleep time as possible on their left sides.

Dịch đoạn này

Ngủ nghiêng bên trái không chỉ giúp tăng cường sự lưu thông cho phụ nữ mang thai. Nó cũng có thể giúp giảm áp lực lên lưng, giữ cho tử cung không chèn ép gan và tăng lưu lượng máu đến tử cung, thận và thai nhi. Chính vì lý do này, các bác sĩ nói với các phụ nữ mang thai dành thời gian ngủ nhiều nhất có thể ở phía bên trái của họ.

[collapse]

5. It may reduce heartburn:

5. Có thể làm giảm chứng ợ nóng:

A study written in The Journal of Clinical Gastroenterology found that lying on the left side can help lower acid reflux signs. This is because our stomach lies on the left side. Lying on the right side may worsen these signs. The help comes very fast; if you’re feeling heartburn after a meal, try lying down on your left side for ten minutes.

Dịch đoạn này

Một nghiên cứu được viết trong Tạp chí Gastroenterology cho thấy nằm nghiêng bên trái có thể làm giảm các dấu hiệu trào ngược axit. Điều này là do dạ dày của chúng ta nằm ở phía bên trái. Việc nằm nghiêng bên phải có thể làm cho những dấu hiệu này trở nên xấu đi. Hiệu quả của nó đến rất nhanh; nếu bạn cảm thấy ợ nóng sau bữa ăn, hãy thử nằm nghiêng bên trái trong mười phút.

[collapse]

6. It may relieve back pain:

6. Có thể làm giảm đau lưng:

People with chronic back pain may feel a little better if they switch to sleeping on their left side. That’s because sleeping on your side can ease weight on the spine. Feeling more comfortable will raise your chances of getting a good night’s sleep.If you usually sleep on your back, your front, or your right side, you may wonder how to break that habit and start sleeping on your left side. It will take some time and practice, but you will be able to quickly train your body to sleep in this position.

Dịch đoạn này

Những người bị đau lưng mãn tính có thể cảm thấy tốt hơn một chút nếu họ chuyển sang ngủ nghiêng bên trái. Đó là bởi vì ngủ nghiêng một bên có thể làm giảm sức nặng lên cột sống. Cảm giác thoải mái hơn sẽ làm tăng thêm cơ hội có được một đêm ngon giấc. Nếu bạn thường ngủ ngửa, nằm sấp hoặc nghiêng bên phải, bạn có thể tự hỏi rằng làm thế nào để bỏ thói quen đó và bắt đầu ngủ nghiêng bên trái. Sẽ mất một chút thời gian để tập luyện, nhưng bạn sẽ có thể nhanh chóng rèn luyện cơ thể ngủ ở tư thế này.

[collapse]

Here are some tips:

Sau đây là một số mẹo:

You can try lying on your left side and press a full-length body pillow up against your back. The pillow will stop you from rolling over during the night. Try switching the side of the bed you sleep on. This will make it easier for you to flip to your other side and have the same great sleep. Another trick is to keep a dim light lit on your right side. Because your body will naturally want to turn away from the light while you sleep, it will make it easier for you to sleep on your left side. Try these small changes as soon as you can – they will make your sleep better and lead you to better health. It’s important to note that some people – like those with heart disease, sleep apnea, glaucoma, and carpal tunnel syndrome – may not get help from sleeping on their left sides. If you’re not sure about what sleep position would be best for you, it’s always a good idea to ask a doctor.

Dịch đoạn này

Bạn có thể thử nằm nghiêng sang bên trái và ghì chặt một chiếc gối ôm sau lưng. Chiếc gối sẽ ngăn bạn lăn qua lại trong suốt buổi tối. Hãy thử chuyển sang ngủ cạnh mép giường. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng lật sang phía bên kia hơn và có một giấc ngủ tuyệt vời tương tự như vậy. Một mẹo khác là giữ cho ánh sáng mờ chiếu sáng ở phía bên phải của bạn. Bởi vì cơ thể bạn sẽ tự nhiên muốn quay lưng lại với ánh sáng trong khi bạn ngủ, nó sẽ giúp bạn dễ dàng hơn khi ngủ nghiêng bên trái. Hãy thử những thay đổi nhỏ này ngay khi bạn có thể – chúng sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn và đem đến cho bạn sức khỏe tốt hơn. Điều quan trọng cần lưu ý là một số người – như những người mắc bệnh tim, mắc chứng nghẹt thở khi ngủ, bệnh tăng nhãn áp và hội chứng ống cổ tay – thì có thể bạn không nhận được ích lợi nào khi ngủ nghiêng bên trái. Nếu bạn không chắc chắn về tư thế ngủ nào là tốt nhất cho mình, thì ý hay nhất là luôn hỏi ý kiến bác sĩ.

[collapse]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.