Yao Ming: Lớn hơn cả cuộc đời

Tin Tức Song Ngữ Anh Việt: (HH-15)

Yao Ming: Bigger than Life

Source: Youtube

Yao Ming is one of the most influential individuals ever to live in the United States of America. So, how does a 22-year-old Chinese male, born in Shanghai, become an international superstar, who changes the way both cultures look at each other. Ming stands 7’6″, which makes him one of the tallest players ever to play the game, but that is not the extent of his power. Ming was tall, and talented.

Yao Ming là một trong những cá nhân có sức ảnh hưởng lớn nhất từng sống tại Hoa Kỳ. Vậy, làm thế nào mà một chàng trai Trung Quốc 22 tuổi, sinh ra tại Thượng Hải, trở thành một siêu sao quốc tế, người đã thay đổi cách mà cả hai nền văn hóa nhìn nhận về nhau. Ming đứng cao 7’6’’ (2 mét 29), điều khiến anh trở thành một trong những người chơi cao nhất từng tham gia giải đấu, nhưng đó không phải là sức mạnh quan trọng của anh. Ming cao, và tài năng.

Ming started his career in China, where he played for the Shanghai Sharks of the Chinese Basketball Association. That was the season when the Sharks won a CBA championship. He was able to negotiate a release from his contract with the Sharks, making him eligible for the National Basketball Association in 2002. Ming was one of the most sought-after players ever to come from China, and he was eventually drafted by the Houston Rockets.

Ming bắt đầu sự nghiệp ở Trung Quốc, nơi anh đã chơi cho đội tuyển Shark Thượng Hải của hiệp hội bóng rổ Trung Quốc. Đó là mùa giải khi Shark giành chức vô địch CBA. Anh có thể đàm phán việc rút khỏi hợp đồng của mình với Sharks, điều này giúp anh đủ tư cách tham gia vào hiệp hội bóng rổ quốc gia năm 2002. Ming là một trong những cầu thủ được săn đón nhất đến từ Trung Quốc và cuối cùng anh đã được chọn bởi Houston Rockets.

Ming found moderate success in the NBA. His size and strength made him a formidable presence. He was so big and talented that he could dominate any game just by being on the court. Ming led the Rockets to the team’s first playoff appearance in several years, but his statistical totals were not so impressive. Still, Ming was one of the most popular players in NBA history. The fans loved him, and voted him into the All-Star game eight times.

Ming có được thành công ở mức vừa chừng trong giải NBA. Thể hình và sức mạnh của anh khiến anh xuất hiện đáng gờm. Anh to lớn và tài năng đến nỗi có thể làm chủ bất kì trận đấu nào chỉ cần ở trên sân. Ming đã dẫn dắt Rockets trở thành đội tuyển đầu tiên xuất hiện tại vòng đấu loại – playoff trong vài năm, nhưng tổng số thống kê của anh không quá ấn tượng. Tuy nhiên, Ming là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất trong lịch sử NBA. Người hâm mộ yêu mến anh, và bình chọn anh trong All-Star tới 8 lần.

Ming did create some degree of resentment from other players, most notably Shaquille O’Neal from the Los Angeles Lakers. O’Neal was one of the most dominant players in the game for a brief number of years, and in 2003, Ming outvoted O’Neal in an NBA fan vote by more than 250,000 votes. This angered O’Neal, who vowed to outplay Ming whenever the two giants met on the court.

Ming đã gây ra một vài sự phẫn nộ từ những cầu thủ khác, đáng chú ý nhất là Shaquille O’Neal từ Los Angeles Lakers. O’Neal là một trong những cầu thủ thống lĩnh nhất ở môn thi đấu này trong một vài năm ngắn ngủi, và năm 2003, Ming đã vượt qua O’Neal trong một cuộc bỏ phiếu của người hâm mộ NBA với hơn 250,000 phiếu bầu. Điều này khiến O’Neal giận dữ, anh ta đã thề sẽ qua mặt Ming bất cứ khi nào hai gã khổng lồ đối đầu trên sân.

Translated: Lê Trang

Source: eslfast.com

Cụm Từ Hay Trong Bài Đọc Song Ngữ Anh – Việt
1. an international superstar: một siêu sao quốc tế
2. the Chinese Basketball Association: hiệp hội bóng rổ Trung Quốc
3. a release from his contract with: việc rút khỏi hợp đồng của anh với
4. one of the most sought-after players: một trong những cầu thủ được săn đón nhất
5. (to) find moderate success: có được thành công ở mức vừa chừng
6. a formidable presence: một sự xuất hiện đáng gờm
7. (to) create some degree of resentment from other players: gây ra một vài sự phẫn nộ từ những cầu thủ khác
8. one of the most dominant players in the game: một trong những cầu thủ thống lĩnh nhất ở môn thi đấu này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.